Sök

Säkra varor och tjänster

Konsumentverket är en av de myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentprodukter, som kan vara såväl varor som tjänster. Produkterna ska vara säkra och inte orsaka personskador. Konsumenter ska få tydlig varnings- och säkerhetsinformation som upplyser om eventuella risker. Broschyrer om produktsäkerhet och farliga leksaker kan du hämta på Konsumentvägledningen som finns på Komedianten

Finns det säkerhetsbrister ska näringsidkaren (tillverkare, importör eller detaljist) rätta till dessa. Om inte det sker kan näringsidkaren beordras att återkalla varan eller sluta sälja den.

Produktsäkerhetslagen gäller till exempel för lekredskap, barnvagnar och fritidsutrustning som cykelhjälmar, flytvästar, sportskydd med mera. Personlig utrustning som hjälmar och skyddsglasögon ska vara CE-märkta.

Livsmedelsimitationer kan förväxlas med livsmedel och innebära en säkerhetsrisk. Konsumentverket kan förbjuda marknadsföring, tillverkning eller import av livsmedelsimitationer som bedömts som farliga.

Vissa varor ska märkas med varningstext eller åldersmärkning för att anses säkra. Näringsidkaren har ansvaret för att endast säkra varor och tjänster når konsumenterna. Tillverkare eller importör bör förvissa sig om att varorna uppfyller säkerhetskraven och gällande standarder. Dessutom är den som säljer en farlig vara eller tjänst skyldig att omedelbart vidta åtgärder för att förebygga skadefall och underrätta Konsumentverket om vilka åtgärder som vidtagits.

Näringsidkare kan kontakta personal inom Konsumentverket som arbetar med produktsäkerhetslagen på telefon 0771-42 33 00.

Källa: Konsumentverkets broschyr Produktsäkerhet "Vi jobbar för säkra varor och tjänster".

ikon

Kontakta oss

Konsumentrådgivning

Norra Vallgatan 14
0300-834 006 (detta nummer gäller både Varberg och Kungsbacka)
konsument.varberg@kungsbacka.se


Besökstid:
Vi erbjuder dig bokade besök efter överenskommelse.


Telefontid: kl. 09:00-12:00 tisdagar, onsdagar och torsdagar


Självservice & blanketter