Sök

Vägen in i samhället

Att vara ny i ett land innebär att man ställs inför många nya situationer och frågeställningar. Det finns flera aktörer som hjälper nyanlända på vägen in i samhället. Du kan gå en kurs i samhällsorientering eller få tips på webbplatsen informationsverige.se.

Samhällsorientering - kurs för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs för dig som är ny i det svenska samhället. Målet är att du ska få kunskap om hur samhället i Sverige är organiserat och om det praktiska vardagslivet. Kursen ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du får lära dig om sjukvården, skolan, svenskt vardagsliv och om de olika myndigheterna.

Undervisningen sker på ditt eget språk och i dialogform. Det betyder att du får lyssna, fråga och diskutera med din samhällsinformatör och de andra deltagarna i din grupp. Du får också träffa personer från olika myndigheter på studiebesök och föreläsningar.

Kursen är 100 timmar, men kan pågå under olika långa perioder beroende på om du studerar heltid eller deltid. Samhälls­orientering på arabiska ges på Folk­universitetet i Varberg. Samhälls­orientering på övriga språk ges i samarbete med andra kommuner på plats eller via fjärr­studier.

Samhälls­orientering är för dig som

  • Nyligen har fått uppehålls­tillstånd och deltar i etablerings­programmet på Arbets­förmedlingen.
  • Är anhörig­invandrare från ett land utanför EES/Schweiz och har varit folkbokförd i Sverige i högst tre år.

Så gör du för att anmäla dig

Om du är inskriven i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen anmäler din handläggare dig till kursen. Om du inte är inskriven på Arbetsförmedlingen anmäler du dig genom vår e-tjänst:

Kulturguider

Varbergs kommuns kulturguider verkar som en länk mellan nyanlända personer och civilsamhället. Kulturguiderna underlättar till exempel för möten och nätverkande. Är du nyfiken på vad en kulturguide kan hjälpa till med eller vad du kan göra för att bidra till integration och inkludering i Varberg så hör gärna av dig, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

En webbplats för dig som är ny i Sverige

Länsstyrelserna i Sverige har skapat en webbplats med information till dig som är ny i Sverige. På informationsverige.se Länk till annan webbplats. kan du läsa om sådant som är viktigt för dig som är asylsökande, har fått uppehållstillstånd eller är ensamkommande.

Det digitala verktyget Välkomsten Länk till annan webbplats. ger en överblick av olika kontakter och i vilken ordning de sker tillsammans med information och länkar till myndigheter och verksamheter.

Välkomsten lanserades i november 2022 och förhoppningen är att verktyget ökar kunskapen och förståelsen för den nyanländes situation i mottagandet och bidrar till bättre bemötande och god service. Verktyget kan användas av såväl de som möter nyanlända i sitt arbete som frivilligorganisationer och grannar.

ikon

Kontakta oss

Kulturguide

Samka Lovic

076-608 18 52

samka.lovic@varberg.se

Kulturguide

Mawia Hussien

073-303 87 42 

hussien.mohammed.mawia@varberg.se

Mottagningssamordnare
Rebecka Andersen

070-699 26 31
rebecka.andersen@varberg.se

 

Mottagningssamordnare
Salah Hadi

073-387 47 22
salah.alden.abed-alhadi1@varberg.se


Mottagningssamordnare
Göran Elmertoft

073-334 64 30

goran.elmertoft@varberg.se


Självservice & blanketter