Sök

Att ha god man

Behöver du hjälp av en god man? Läs nedan vad det innebär att ha en god man.

En god man eller ställföreträdare som det också heter

är en hjälp i det dagliga livet.

Gode mannen kan ge hjälp och stöd i ekonomiska frågor
och hjälpa dig att ta tillvara dina intressen.

En god man ska vara överens med dig
innan han eller hon gör ett ärende åt dig.
Du som har hjälp av en god man
har rätt att fatta egna beslut.
Du får skriva under avtal och bestämma över dina pengar.
Det är viktigt att du och din gode man noga diskuterar
dina önskemål och behov av hjälp och stöd.

En god man gör sitt uppdrag på sin fritid,
när han eller hon inte arbetar.
Det är viktigt att du och din gode man bestämmer
när och hur ni ska hålla kontakten med varandra.

Vem kan få god man?
För att du ska få god man krävs det att du har sjukdom,
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. 

Alla har inte rätt att få en god man.
Det finns ett krav på att man behöver hjälpen
och att man inte kan få hjälpen på något annat sätt.

Det är frivilligt att ha god man.
Tingsrätten beslutar om du ska få en god man
och vad gode mannen ska hjälpa dig med.

Gode mannens uppdrag
Alla har olika behov av hjälp och stöd från en god man.
Redan i ansökan måste du tänka igenom
vilken hjälp du behöver.
Det finns tre olika delar i uppdraget.

Bevaka rätt
Gode mannen ska se till
att dina rättigheter i samhället respekteras
och hjälper dig att bevaka dina rättigheter.

Gode mannen kan till exempel ansöka om 

 • stödinsatser från socialtjänsten
 • bidrag, till exempel bostadsbidrag, försörjningsstöd
 • skuldsanering

 Gode mannen kan hjälpa dig vid bland annat

 • arv
 • deklaration
 • försäljning av bostad
 • förhandling om avbetalningsplaner
 • överklaganden

Förvalta egendom innebär bland annat att gode mannen

 • tar hand om din inkomst
 • ser till att dina räkningar blir betalda
 • lämnar fickpengar till dig
 • sköter dina tillgångar på banken

Sörja för person innebär att gode mannen

  • besöker dig för att veta hur du har det där du bor
  • ser till att du får hjälp och stöd i det dagliga livet
  • kan ansöka om annat boende, kontaktperson, stöd och hjälpmedel
   om du behöver det 

Vad kostar det att ha god man?
Den gode mannen får betalt för uppdraget
och ersättning för utgifter t ex bilresor, telefon, brevporto.
Att ha god man brukar kosta mellan 14 000-18 000 kr/år. 
Ibland kan det kosta mer.
Kostnaden beror på vad gode mannen gör och vilken hjälp du behöver.
Din inkomst och dina tillgångar avgör om du själv
eller kommunen ska betala ersättning till din gode man. 

Inkomstgräns för arvode
Om din inkomst överstiger 125 345  kr under året
eller om du har tillgångar mer än 94 600 kr
får du betala hela eller delar av arvodet till god man.
Gränserna för inkomst och behållning förändras varje år.

Ansökan om god man
Du själv eller en nära anhörig kan ansöka om god man.
En ansökan om god man skickas till tingsrätten. 

Vem kan bli din gode man?
Handläggarna på Överförmyndarexpeditionen
utser en person som vill vara god man.
Du har rätt att säga vad du tycker
om att han eller hon blir din gode man. 
Du kan också själv lämna ett förslag
på någon du skulle vilja ha som god man.

Om du inte längre behöver god man
Om du inte längre behöver god man kan du själv
eller tillsammans med din gode man skriva till tingsrätten.
Du ansöker då om att godmanskapet för dig ska upphöra
helt och hållet eller till viss del.    

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen Varberg/Falkenberg/Mark

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340- 880 00 (Varberg Direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30

 

Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Handläggare

Marianne Wallenberg

0340-889 83

 
Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter