Sök

Redovisning och arvode

Som god man för ensamkommande barn är du skyldig att redovisa ditt uppdrag samt din hantering av barnets ekonomi till överförmyndarnämnden.

I de flesta fall har ett ensamkommande barn varken tillgångar eller skulder då han/hon kommer till Sverige. I dessa fall beslutar överförmyndarnämnden om att den gode mannen får lämna in förenklade redovisningar efter det att förteckningen är granskad. I anslutning till att den gode mannen redovisar sitt uppdrag till överförmyndarnämnden begär den gode mannen också arvode för den aktuella perioden. Att begära arvode för sitt uppdrag är självklart frivilligt.

Om den omyndige under uppdragets gång får ytterligare tillgångar (utöver de vanliga ersättningarna såsom CSN eller dagersättning) måste gode mannen uppmärksamma överförmyndarnämnden på detta.

Observera att man inte behöver inkomma med en förteckning då man övertagit ett uppdrag från någon annan (byte av god man).

Arvode

Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Arvodet är 3 % av prisbasbeloppet (44 800 kr) per månad och gäller under asyltiden. I det fall barnet beviljas uppehållstillstånd och skrivs ut från Migrationsverket till kommunen gäller 2 % av prisbasbeloppet per månad.

Gode mannen kan ansöka om ersättning för kostnader som kan kopplas till uppdraget som god man mot uppvisande av kvitto (kostnadsersättning). Bilersättning utgår med 1,85 kr/km och ska specificeras.

  • Tänk på att:

- din redogörelse ska vara korrekt ifylld och upprättas på heder och samvete

- bifoga verifikat (kvitton) för att få kostnadsersättning.

Redogörelse skickas till överförmyndarförvaltningen för handläggning. Blanketten ska lämnas kalenderhalvårsvis fram till dess att tingsrätten beslutar om särskilt förordnad vårdnadshavare eller godmanskapet upphör av annan anledning. Utbetalning av arvodet sker tidigast månaden efter halvåret under förutsättning att redogörelsen är inlämnad före den 10:e.

Överförmyndarförvaltningen kontaktar dig vid eventuella frågor.

E-wärna

Du som är god man för ensamkommande barn kan lämna din arvodesräkning elektroniskt genom att använda E-wärna.

Här loggar du in i E-wärna- Ewärna Länk till annan webbplats.

För att använda E-wärna behöver du:

- Vara registrerad som ställföreträdare

- Ha en e-postadress registrerad hos Överförmyndarnämnden

- Ha ett giltigt bank-id eller mobilt bank-id

Till din hjälp finns användarhandboken- Användarhandbok E-wärna Pdf, 1.5 MB.


ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen

Varberg/Falkenberg/Mark

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640

0340- 880 00 (Varberg Direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30

 

Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter