Sök

Särskild förordnad vårdnadshavare

Varje år kommer ett antal ensamkommande asylsökande barn och ungdomar till kommunen. Efter att de har beviljats uppehållstillstånd har de en lagstadgad rätt till en särskild förordnad vårdnadshavare, tills de fyller 18 år. Här kan du läsa om vad det innebär att vara särskild förordnad vårdnadshavare.

  • Vill du följa en ung människas väg in i vuxenlivet?
  • Har du livserfarenhet och goda kunskaper om det svenska samhället?
  • Är du intresserad av och nyfiken på ungdomar från andra kulturer?

Vad gör en särskild förordnad vårdnadshavare?

Som särskild förordnad vårdnadshavare träder man in som vårdnadshavare istället för föräldrarna och ansvarar för barnets personliga förhållanden tills barnet är 18 år. Det innebär att man ser till att barnet får sina behov tillgodosedda inom skola, sjukvård, myndigheter och omsorg och hjälper till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Se till barnets bästa

En särskild förordnad vårdnadshavare ska se till barnets bästa i förhållande till de resurser, rättigheter och skyldigheter som det svenska samhället erbjuder. Man ansvarar för barnets ekonomi som till exempel att ansöka om bidrag och ersättningar samt underteckna det som krävs av en vårdnadshavare.

I uppdraget ingår att ha regelbundet och gott samarbete med familjehemsföräldrarna eller personalen på boendet (institution eller hem för vård och boende, HVB). Det är familjehemsföräldrarna eller personalen som ansvarar för den vardagliga omvårdnaden och stödet.

Vårdnadshavaren ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga inom och utom landet.

Vem kan bli en särskild förordnad vårdnadshavare?

  • Du ska kunna sätta dig in i barnets situation och dess behov samt kunna vägleda barnet
  • Det är viktigt att du aktivt ska kunna se till barnets bästa i förhållande till myndigheter och organisationer
  • Du bör kunna ha goda relationer till alla berörda då du kommer att behöva samarbeta med många personer runt barnet/ungdomen och se till barnets behov

Hur blir man särskild förordnad vårdnadshavare?

Socialnämnden utreder om man är rustad för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Med samtycke hämtas uppgifter från Polismyndighetens misstankes- och brottsregister, från Kronofogden och socialregistret. Socialnämnden gör en bedömning och lämnar ett förslag till tingsrätten som beslutar om vem som ska bli särskild förordnad vårdnadshavare. 

När avslutas uppdraget?

Behovet av en särskild förordnad vårdnadshavare upphör när barnet blir myndigt eller om barnet återförenas med sin förälder. Uppdraget kan avslutas av domstol på begäran av antingen den särskild förordnade vårdnadshavaren själv eller genom en ansökan från socialnämnden.

Får jag någon ersättning?

Som särskild förordnad vårdnadshavare får man ett fast skattepliktigt månadsarvode per barn. Arvodet betalas ut av socialförvaltningen.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen

Varberg/Falkenberg/Mark

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640

0340- 880 00 (Varberg Direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30

 

Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter