Sök

Uppdragets upphörande

När upphör godmanskapet och vad händer om barnet får stanna i Sverige? På denna sida kan du läsa mer om när uppdraget som god man för ensamkommande barn avslutas.

När barnet fyller 18 år

När barnet fyller 18 år blir det myndigt utifrån svenska förhållanden sett. Godmanskapet upphör då automatiskt och uppdraget som god man avslutas samtidigt. Det är viktigt att den gode mannen i god tid informerar barnet om att godmansuppdraget upphör på barnets 18-årsdag.

Föräldrarna kommer till Sverige

När föräldrarna kommer till Sverige och barnet återförenas med sin familj ska godmanskapet upphöra. Migrationsverket (MIG) skickar ut en notis om att barnet har återförenats med sina föräldrar till överförmyndarnämnden samt den gode mannen, därefter fattar överförmyndarnämnden beslut om att godmanskapet ska upphöra. Gode mannen kvarstår alltså fram till beslutet om upphörande.

Särskilt förordnad vårdnadshavare beslutas

Om barnet beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT) ska socialnämnden väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos Tingsrätten. Godmanskapet avslutas från den dagen som tingsrätten fattar sitt beslut. Om barnet inom kort (ett par månader) efter beviljat uppehållstillstånd blir myndigt kan god man kvarstå till myndighetsdagen.

Barnet avviker

Om barnet rymmer/avviker kvarstår gode mannen i 3 månader. Har barnet inte hittats/gett sig till känna efter det så avslutas godmanskapet via ett beslut från överförmyndarnämnden.

Barnet får ett avslag

Om barnet får ett avslag på sin ansökan om asyl ska gode mannen följa med på ett återvändandesamtal hos MIG. Gode mannen diskuterar också med barnet och ombudet om beslutet ska överklagas. Gode mannen håller därefter kontakt med MIG för att bevaka och förhöra sig om att barnets hemresa blir så bra som möjligt. När barnet har lämnat landet så avslutas godmanskapet.

Barnet varaktigt lämnar landet

Om barnet varaktigt lämnar Sverige avslutas uppdraget som god man. Med varaktigt menas att det kan bevisas av MIG eller Polisen att barnet har lämnat Sverige

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen

Varberg/Falkenberg/Mark

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640

0340- 880 00 (Varberg Direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22


Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30

 

Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45

 
Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter