Sök

Ansökan och anmälan om god man och förvaltare

På denna sida kan du läsa om hur ansökan och anmälan går till för att bli god man, förvaltare och förmyndare.

Ansökan om god man och förvaltare

Ansökan om förordnande av god man/förvaltare får göras av bland annat den enskilde, den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar (föräldrar, syskon och barn). Den enskilde måste normalt samtycka till att en god man utses för honom/henne men är inte ett krav vid förvaltarskap. En ansökan ska skickas direkt till Varbergs tingsrätt.

En ansökan om god man ska innehålla följande:

  • Ansökan om god man/förvaltare (blankett nedan)
  • Samtycke till godmanskap (kan skrivas på blanketten, behövs ej för förvaltarskap)
  • Läkarintyg för godmanskap/förvaltarskap
  • Social utredning (görs av ex personal på socialförvaltningen, sjukvården m.m)
  • Personbevis på huvudmannen (beställs hos skatteverket) och en eventuellt föreslagen god man/förvaltare

Anmälan om behov av god man/förvaltare

Om man inte själv kan göra en ansökan och inte har några nära anhöriga som kan ansöka kan en anmälan göras av verksamhetsansvarig inom sjukvården samt av socialförvaltningen. De anmäler till överförmyndarnämnden, som efter prövning ansöker till tingsrätten.

Till en anmälan om behov av god man/förvaltare ska följande bifogas:

  • Anmälan om behov av god man/förvaltare (blankett nedan)
  • Social utredning
  • Samtycke till godmanskap (skrivs på blanketten, behövs ej för förvaltarskap)
  • Läkarintyg för godmanskap/förvaltarskap
ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen

Varberg/Falkenberg

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640,

0340- 880 00 (Varberg direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00-12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Torsdag 13.00 - 15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45

 
Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter