Sök

Arvodesregler

Enligt Föräldrabalkens bestämmelser har god man/förvaltare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som varit påkallade för att fullgöra uppdraget.

Beslut om arvode

Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår handläggarna från förordnandets utformning, årsräkningen och redogörelsen. Överförmyndarnämnden tillämpar i huvudsak Sveriges kommuner och landstings senaste riktlinjer för fastställande av arvode Länk till annan webbplats. och ersättning. Dessa riktlinjer består av olika arvodesnivåer för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp. En god man/förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det på förhand.

Till förälder som på grund av lag är förmyndare utgår inget arvode. Överförmyndarnämnden kan dock lämna tillstånd till att arvode och kostnadsersättning utgår om särskilda skäl föreligger, exempelvis om den omyndiges förmögenhet är betydande.

Huvudmannen är arbetsgivare

Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel i den mån hans/hennes inkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar överstiger 2 gånger gällande prisbasbelopp. I de fall huvudmannen ska betala arvode helt eller delvis tillkommer skatt och arbetsgivaravgifter.

Om din huvudman ska betala arvodet så tar du själv ut arvodet från din huvudmans konto. Kom ihåg att du aldrig får föregå beslutet om arvode från överförmyndarnämnden. Eftersom du kommer att få ett arvode i en klumpsumma, är det viktigt att du sätter undan pengar till ditt arvode om du beräknar att din huvudman kommer att få stå för ditt arvode. Du betalar själv in skatt och arbetsgivaravgift. Blankett om förenklad skattedeklaration finns att hämta hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om huvudmannen har små marginaler

Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland vara svårt för gode mannen att få ut sitt arvode. Huvudmannen kanske är skuldsatt, har löpande utmätning eller lever under skuldsanering. Kanske huvudmannen har större utgifter än vad hans eller hennes ekonomi medger. Gode mannen kan vidta åtgärder för att skapa större utrymme för betalning av arvodet.

Gör upp en budget

Den kommun där huvudmannen är folkbokförd kan via sin budget- och skuldrådgivare ge stöd och rådgivning i hur huvudmannens ekonomi kan förbättras. Huvudmannen kan få hjälp till upprätta en budget och med ansökan om eventuell skuldsanering.

Ansök om merkostnadsersättning

Under vissa förutsättningar kan merkostnadsersättning beviljas för de extra levnadsomkostnader som den enskildes funtionshinder medför. Arvode till god man är en kostnad som kan ge rätt till merkostnadsersättning. Ta kontakt med Försäkringskassan Länk till annan webbplats., som beslutar om merkostnadsersättning.

Kontakta kronofogden

Vid utmätning eller skuldsanering kan Kronofogden Länk till annan webbplats. besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

I de fall huvudmannen saknar betalningsförmåga betalas arvode och ersättning av kommunen. Kommunen betalar då ut arvodet direkt till dig. Det kontonummer du vill ha ditt arvode insatt på meddelar du till Swedbank. Du kan också anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du har en e-legitmation.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen

Varberg/Falkenberg

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640,

0340- 880 00 (Varberg direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress:Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00-12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Torsdag 13.00-15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter