Sök

Redovisning av ekonomiska medel

Som god man/förvaltare är du redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden. Vad gäller ditt ansvar för den ekonomiska förvaltningen omfattar din skyldighet dels att lämna förteckning som beskrivs här nedan, dels upprätta en årsredovisning.

Förteckning

När beslutet från tingsrätten är klart ska det inom 2 månader inlämnas en tillgångsförteckning Word, 61 kB, öppnas i nytt fönster.. Där uppges huvudmannens kända samtliga tillgångar och skulder. Kontoställningen på banken (gäller även fonder, aktier, obligationer osv.) ska redovisas per det datum som uppdraget började (beslutsdatum från tingsrätten). Uppgifterna ska styrkas med saldobesked, värdebesked för aktier, obligationer och fonder. Äger huvudmannen helt eller delvis en fastighet ska detta styrkas med lagfartsbevis och taxeringsvärde. Fastighet redovisas med taxeringsvärdet och bostadsrätt med deklarationsvärdet. Skulder ska anges med varje fordringsägare var för sig.

Se här hur du upprättar en förteckning Länk till annan webbplats.

Årsredovisning

Alla ställföreträdare som är redovisningsskyldiga ska inkomma med en årsräkning till överförmyndarnämnden före den 1 mars året efter det år förvaltningen avser. I årsredovisningen ska ställföreträdaren redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen Excel, 47.2 kB.ska ställföreträdaren även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser med mera) som bekräftar det som angivits i årsräknigen. Blanketter och checklista Word, 19.4 kB, öppnas i nytt fönster. för bilagor skickas ut av överförmyndarnämnden vid årsskiftet.

Ställföreträdaren ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) inkomma med en redogörelse Pdf, 299.6 kB, öppnas i nytt fönster. över huvudmannens situation och vilka åtgärder gode mannen eller förvaltaren har vidtagit i det aktuella uppdraget.

Detta görs i en årsredogörelse eller om uppdraget upphört i en slutredogörelse. Redogörelsen lämnas in tillsammans med årsräkningen respektive sluträkningen. Det är i redogörelsen som ställföreträdaren anger om han/hon önskar arvode, reseersättning och kostnadsersättning för uppdraget.

Årsredovisningen och redogörelsen över uppdraget ska skrivas under på heder och samvete. Det är viktigt att inlämnade handlingar är kompletta.

Se här du upprättar en årsräkning Länk till annan webbplats.

Slutredovisning

När ett godmanskap/förvaltarskap av olika anledningar har upphört ska en slutredovisning lämnas in till överförmyndarnämnden. I slutredovisningen ska en sammanställning göras över de inkomster och utgifter huvudmannen har haft under året fram till dagen för upphörandet. Redovisningsblankett skickas ut till gode mannen/förvaltaren strax efter att överförmyndarnämnden har fått kännedom om uppdragets upphörande. Slutredovisningen ska vara inlämnad senast 1 månad efter att uppdraget har avslutats.

E-wärna

Du som är god man eller förvaltare kan lämna din redovisning elektroniskt genom att använda E-wärna. Förutom att lämna redovisning kan du även använda E-wärnas tjänster Kassabok och Dagbok.

Här kan du logga in i E-wärna- E-wärna Länk till annan webbplats.

För att använda E-wärna behöver du:

- Vara registrerad som ställföreträdare

- Ha en e-postadress registrerad hos Överförmyndarnämnden

- Ha ett giltigt bank-id eller mobilt bank-id

Till din hjälp finns användarhandboken - Användarhandbok E-wärna Pdf, 1.9 MB.

samt checklistan - Checklista E-wärna Pdf, 152.5 kB.

Så hittar du E-wärna Länk till annan webbplats.

Introduktion till digital redovisning Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen Varberg/Falkenberg/Mark

 

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640

0340- 880 00 (Varberg Direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00-12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Torsdag 13.00-15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30


Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45

 
Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter