Sök

Upphörande

Av olika skäl kan uppdraget som god man/förvaltare upphöra. Det kan till exempel vara om huvudmannen avlider, vid byte av god man/förvaltare eller om huvudmannen inte längre har behov av en god man eller förvaltare.

Om huvudmannen avlider

Om en huvudman avlider så upphör godmanskapet/förvaltarskapet med omedelbar verkan. Det måste då meddelas till överförmyndarnämnden så fort som möjligt med information om när personen avled. Efter dödsdagen är det de anhöriga som ska förvalta dödsboet efter huvudmannen.

Byte av god man/förvaltare

Ett avslut av ett uppdrag för gode mannens/förvaltarens del kan också ske genom att man begär sitt entledigande. Detta måste göras skriftligt till överförmyndarnämnden. Enligt lag måste en god man/förvaltare dock alltid kvarstå fram tills överförmyndarnämnden har hittat en ny person som kan ta över uppdraget. När en annan person kan ta över så fattar vi ett beslut om byte av god man/förvaltare, och från och med det beslutsdatumet så är man entledigad från sitt uppdrag.

Då en god man/förvaltare begär sig entledigad eller om en huvudman själv ansöker om att få byta god man/förvaltare är det bra om man förklarar varför. Om bytet till exempel beror på svårigheter i uppdraget kan det vara bra för överförmyndarnämnden att veta detta då man kontaktar en ny god man/förvaltare.

Inte längre behövs

Om ett godmanskap eller förvaltarskap inte längre behövs ska det upphöra. Det kan vara så att huvudmannen har tillfrisknat eller förbättrats i sitt hälsotillstånd så att han/hon själv kan ta hand om sin ekonomi. Det kan också vara så att huvudmannen inte längre vill ha en god man. Om inte samtycket finns från den enskilde faller hela grunden för godmanskapet. När ett godmanskap inte längre behövs ska en ansökan om upphörande skickas in till tingsrätten. Kontakta gärna överförmyndarnämnden om du tycker att godmanskapet ska upphöra. När det gäller förvaltarskap så kan det endast upphöra om ett läkarintyg visar att huvudmannen inte längre är i behov av en förvaltare.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen Varberg/Falkenberg/Mark

 

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640,

0340- 880 00 (Varberg direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30


Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter