varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Synpunkter, klagomål och beröm

Alla personer har rätt att framföra synpunkter, anmäla klagomål eller ge beröm avseende omsorgsinsatser eller hälso- och sjukvårdens insatser i Varbergs kommun. Synpunkter, klagomål och beröm är en del av socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete och viktigt för att säkerställa en god kvalitet.

Du som uppgiftslämnaren kan välja att vara anonym men då kan du inte få någon återkoppling på ditt ärende.

Såhär lämnar du en synpunkt, klagomål eller beröm gällande social omsorg/socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård i Varbergs kommun:

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter