varningsikon

2020-05-22

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Trygg och säker

Du som bor, arbetar eller vistas i Varbergs kommun ska känna dig trygg och säker. Arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor är därför en av kommunens viktigaste uppgifter.

Som kommun ansvarar vi och värnar om liv och hälsa, trygga livsnödvändig försörjning och för att grundläggande och samhällsviktiga funkt­ioner upprätthålls även under olika typer av påfrestningar. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för kommunal räddningstjänst och för samordning av arbetet för skydd mot olyckor. Förbundet har också i uppdrag att stödja kommunen med övriga delar inom området trygghet och säkerhet till exempel med analyser, utbildning och övning, beredskapsplanering, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00
rvast@rvast.se


ikon

Självservice & blanketter