Sök

Trygg och säker

Du som bor, arbetar eller vistas i Varbergs kommun ska känna dig trygg och säker. Arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor är därför en av kommunens viktigaste uppgifter.

Som kommun ansvarar vi och värnar om liv och hälsa, trygga livsnödvändig försörjning och för att grundläggande och samhällsviktiga funkt­ioner upprätthålls även under olika typer av påfrestningar. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar för kommunal räddningstjänst och för samordning av arbetet för skydd mot olyckor. Förbundet har också i uppdrag att stödja kommunen med övriga delar inom området trygghet och säkerhet till exempel med analyser, utbildning och övning, beredskapsplanering, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00
rvast@rvast.se


Självservice & blanketter