varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Kommunens krisledningsnämnd

I varje kommun ska det finnas en politiskt tillsatt nämnd för att fullgöra uppgifter under en kris/extraordinär händelse. En krissituation ställer ofta krav på snabba beslut. I de fall då flera verksamhetsområden berörs har denna krisledningsnämnd befogenhet att träda in och fatta nämndöverskridande beslut.

I Varbergs kommun utgörs krisledningsnämnden av förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämndens ordförande alternativt vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. De uppgifter som krisledningsnämnden har att fullgöra framgår av krisledningsnämndens reglemente.

Krisledningsnämndens presidium

  • Ordförande, Ann-Charlotte Stenkil (M)
  • Första vice ordförande, Tobias Carlsson (L)
  • Andra vice ordförande, Jeanette Qvist (S)

Ledamöter: Andreas Havasi (SD), Kent Norberg (S)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Varberg direkt, kontaktcenter

0340-88 000

Självservice & blanketter