Sök

Krisledningsnämnden

I varje kommun ska det finnas en politiskt tillsatt nämnd för att fullgöra uppgifter under en kris/extraordinär händelse.

Ansvarsområden

En krissituation ställer ofta krav på snabba beslut. I de fall då flera verksamhetsområden berörs har denna krisledningsnämnd befogenhet att träda in och fatta nämndöverskridande beslut.

Politiker i krisledningsnämnden

I Varbergs kommun utgörs krisledningsnämnden av förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott.

  • Ordförande, Ann-Charlotte Stenkil (M)
  • Första vice ordförande, Tobias Carlsson (L)
  • Andra vice ordförande, Jeanette Qvist (S)

Ledamöter: Andreas Havasi (SD), Kent Norberg (S)

Krisledningsnämndens arbete

Krisledningsnämndens ordförande alternativt vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

 

ikon

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning

E-post: ks@varberg.se

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

Besöksadress: Engelbrektsgatan 15

Självservice & blanketter