Sök

Kommunens krisledningsnämnd

I varje kommun ska det finnas en politiskt tillsatt nämnd för att fullgöra uppgifter under en kris/extraordinär händelse. En krissituation ställer ofta krav på snabba beslut. I de fall då flera verksamhetsområden berörs har denna krisledningsnämnd befogenhet att träda in och fatta nämndöverskridande beslut.

I Varbergs kommun utgörs krisledningsnämnden av förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämndens ordförande alternativt vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. De uppgifter som krisledningsnämnden har att fullgöra framgår av krisledningsnämndens reglemente. Pdf, 36 kB.

Krisledningsnämndens ordförande och ledamöter

Ordförande: Ann-Charlotte Stenkil (M)

Första vice ordförande: Christofer Bergenblock (C)

Andra vice ordförande: Jeanette Qvist (S)

Ledamöter: Tobias Carlsson (L), Kent Norberg (S)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Engelbrektsgatan 15
0340-881 04, 881 06, 881 07
ks@varberg.se

Självservice & blanketter