Sök

Information med anledning av kriget i Ukraina

Det som händer just nu i vår omvärld väcker tankar och kanske även oro. Här nedan hittar du information och länkar med anledning av kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget.

Vi följer utvecklingen och uppdaterar sidan löpande.

Så agerar Varbergs kommun

Varbergs kommuns grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig inom Europas gränser.

Kommunen bedriver ett långsiktigt arbete kopplat till krisberedskap och totalförsvarsplanering. I nuläget följer vi noggrant händelseutvecklingen i vår omvärld, deltar i regional och nationell samverkan, analyserar möjliga konsekvenser för vår organisation och organiserar oss internt för att kunna hantera situationen utifrån vår roll. Exempel på möjliga konsekvenser är informationspåverkan, cyberattacker, störningar i försörjning av varor och tjänster och en ökad migration till Sverige.

Dialog med frivilligorganisationer

Varbergs kommun och ett antal företrädare för lokala frivilligorganisationer har en dialog om hur hjälparbetet för dem som kommer till Varberg bäst kan organiseras och vem som kan hjälpa till med vad.

Mottagande av flyktingar från Ukraina

Skydd och asyl för personer från Ukraina

Som ukrainsk medborgare har man rätt att stanna i Sverige i 90 dagar utan att ansöka om tillstånd på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige. EU:s medlemsstater har dessutom beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att den som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Mer infor­ma­tion finns på Migrationsverkets webbplats: Migrationsverket. Länk till annan webbplats.

Mottagande i Varberg

Vägen in i samhället

Varbergs kommuns mottagande av flyktingar från Ukraina

Planering för boende till flyktingar

Den 1 juli träder ny lagstiftning i kraft som innebär att Migrationsverket kan anvisa skyddsbehövande från Ukraina, som behöver boende, till kommunerna. Migrationsverket kommer att ha kontakt med den enskilde flyktingen vilket boende som blir aktuellt.

För Varbergs kommun handlar det om att vi ska planera för att ta ansvar för boendeplatser för 248 personer. För att kunna erbjuda bostäder till de ukrainska flyktingar anvisas till Varberg har Varbergs kommun gått ut med en upphandling av tillfälliga bostäder.

Varbergs Bostad har ett antal lägenheter där de skjuter på den planerade rivningen för att kunna ställa dessa till förfogande för flyktingar från Ukraina. Dessa lägenheter erbjuds barnfamiljer.

Hur du som frivillig kan hjälpa

Många vill engagera sig för att hjälpa dem som drabbats av det som hänt. Om du vill hjälpa till kan du göra det genom att engagera dig i någon av de hjälporganisationer som finns. Du kan förstås även skänka pengar till någon av de organisationer som kan se till att de används där behovet är som störst.

Skänk aldrig saker om du inte med säkerhet vet att de efterfrågas

Att skänka kläder kan kännas bra men kläder kräver stora resurser att sortera och distribuera. Om kläder behövs kommer hjälporganisationer efterlysa det. Skänk hellre pengar till seriösa organisationer så får människor på flykt välja själva vad det vill köpa till sig och sin familj.

Sverige har en bra beredskap för och erfarenhet av att ta emot människor på flykt

Det är viktigt att rutiner följs för att hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Om du hjälper människor att ta sig till Sverige - ta reda på vad som behöver ske när de kommer hit. Läs på om biometriskt pass, EU:s massflyktsdirektiv, LMA med mera, på Migrationsverkets webbplats.

Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar

Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?

Starta inte en egen förening utan stötta de som redan finns

De stora hjälporganisationerna har erfarenhet, rutiner och stor kunskap och är de som bäst hjälper till på plats. Sätt dig in i hur de stora humanitära organisationerna jobbar och hur hjälpen når fram. Försök kanalisera din vilja att hjälpa genom seriösa kanaler som har insyn och kan kontrollera kvaliteten.

Hjälporganisationer i Varberg

Ta gärna kontakt med de lokala hjälporganisationerna om du vill hjälpa till på något sätt.

Röda Korset, frivillig.varberg@redcross.se, 076-109 58 50

Rädda Barnen, lasse.bengtsson51@outlook.com

Varbergs FN-förening, fn.varberg@varberg.se

Pingstkyrkan, thomas@pingstvarberg.se

Varbergs församling, Varbergs församling (svenskakyrkan.se) Länk till annan webbplats.

Vära Stråvalla Hembygdsförening, Värö Stråvalla Hembygdsförening Länk till annan webbplats.

Klädinsamling

Den klädinsamling som finns inom kommunen drivs av Arbetscentrum och kläderna som samlas in där används i kommunens flyktingmottagande.

Arbetscentrums klädinsamling | Varbergs kommun

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att veta var informationen som man läser på nätet kommer ifrån. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Krisinformation.se - Hur du kan tänka källkritiskt Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se - Om sociala medier i kriser Länk till annan webbplats.

Hantera oro och stress

Flera aktörer erbjuder stöd till dig som känner dig stressad och orolig över världsläget. Det finns också information om hur man kan prata med barn om situationen.

Krisinformation.se - Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld Länk till annan webbplats.
Krisinformation.se - Frågor och svar för barn Länk till annan webbplats.
Så pratar du med barn om otäcka händelser - Bris Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

Många har frågor kring skyddsrum och hur man hittar ett sådant vid en eventuell kris. MSB har sammanfattat information angående skyddsrum.

MSB - Skyddsrum Länk till annan webbplats.

Din egen beredskap vid kris

MSB har förslag på sådant som är bra att ha hemma om en kris kommer. De har även en filmer om hemberedskap.

MSB - Förbered dig för kris Länk till annan webbplats.

VMA och tyfonlarm (Hesa Fredrik)

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningssystemet innefattar information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". Varningssystemet testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Mer information om VMA Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter