Sök

Mottagande av flyktingar från Ukraina

Här hittar du aktuell information om vad som gäller för personer som kommer som flyktingar från Ukraina till Varberg.

Boende och ekonomisk ersättning

Det är Migrationsverket som har ansvar för att hjälpa personer som kommer hit som flyktingar med ekonomiskt stöd. För att kunna ta del av den hjälp som Migrationsverket erbjuder, och av annan service som flyktingar har rätt till (exempelvis akutsjukvård), behöver man vara registrerad som antingen massflykting eller asylsökande.

Den som behöver hjälp med boende kommer av Migrationsverket att anvisas till en kommun som ska erbjuda en bostad. Migrationsverket anvisar aldrig någon att flytta in hos en privatperson eller hos en familj.

Den som registrerat sig eller sökt asyl kan välja att ordna en bostad på egen hand. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för hyra, men den som inte kan försörja sig själv kan ansöka om att få dagersättning från Migrationsverket. Dagersättningen ska gå till det mest nödvändiga, såsom mat och hygienartiklar.

Ukrainare kan även vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan att ansöka om asyl eller registrera sig enligt massflyktsdirektivet hos Migrationsverket. Det räknas då som att man är på besök i landet och då kan man inte få hjälp med bostad eller försörjning.

Migrationsverket Länk till annan webbplats.
Ekonomiskt stöd - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Förskola och grundskola för barn från Ukraina

Ukrainska barn som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (enligt det så kallade massflyktsdirektivet) har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Någon skolplikt finns inte för dessa barn.

I Varbergs kommun behöver barn från Ukraina inte vänta på att bli registrerade hos Migrationsverket för att kunna skriva in sig i skolan. För att barn som kommer från Ukraina ska kunna placeras i rätt klass och få rätt stöd i skolan görs en kartläggning av barnets kunskaper inför skolstarten. I Varbergs kommun görs kartläggningen av enheten för flerspråkighet på förskole- och grundskoleförvaltningen. Ambitionen är att barnen sedan ska kunna börja skolan så snabbt som möjligt. Detta arbetssätt används även när skolan tar emot nyanlända barn från andra länder.

Förskola och skola för nyanlända | Varbergs kommun

Gymnasieskola för ungdomar från Ukraina

Ukrainska ungdomar som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt det så kallade massflyktsdirektivet har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande ungdomar. I Varbergs kommun kan ukrainska ungdomar som är 16-18 år och vill börja på gymnasiet anmäla sig till språkintroduktion på samma sätt som nyanlända elever. Ukrainska ungdomar som inte registrerat sig hos Migrationsverket utan vistas i Sverige på turistvisum 90 dagar kommer inte att erbjudas möjlighet till gymnasieutbildning.

Anmälan till gymnasieskolans Språkintroduktion | Varbergs kommun

Svenska för invandrare och samhällsorientering - regler

Personer från Ukraina som fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till svenska för invandrare (SFI). Mer information finns på Vuxenutbildningens hemsida.

Det finns ett antal studieförbund i Varberg som erbjuder svenska för asylsökande under hösten 2022:

Migrationsverket har tagit fram en digital samhällsintroduktion för personer som fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Alla som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och är 15 år eller äldre får ett brev med länkar till samhällsintroduktionen. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om samhällsintroduktionen. Länk till annan webbplats.

Information på ukrainska

Informationsverige.se är en guide till svenska samhället. Den vänder sig till nyanlända och asylsökande i Sverige och finns översatt till en rad språk, bland annat engelska och ryska. Informationsverige.se har samlat länkar till information på ukrainska som vänder sig till personer som kommit till Sverige på flykt från kriget i Ukraina.

Du som flytt kriget i Ukraina på informationsverige.se Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter