Sök

Ringhals - Kärnkraftsberedskap

Hallands län är ett av Sveriges fyra kärnkraftslän. Om en olycka skulle inträffa vid Ringhals kärnkraftverk som innebär utsläpp eller hot om utsläpp av radioaktiva ämnen så är det statlig räddnings-tjänst, enligt lagen om skydd mot olyckor. Därmed är Länsstyrelsen den instans som har ansvar för allmänhetens skydd och som samordnar beredskapsåtgärderna.

I beredskapsorganisationen kring Ringhals ingår Varbergs-, Kungsbackas- och Marks kommuner, landstinget, länsstyrelsen, centrala myndigheter och regeringen.

I Varbergs kommuns uppgifter ingår exempelvis att:

  • organisera en kommunal ledningsgrupp
  • delta i indikeringsverksamheten
  • delta med bemanning av ett gemensamt presscenter i Folkets Hus

planera för utrymning av vissa svårrörliga grupper inom kommunens omsorg

  • bistå länsstyrelsen i upprättandet av en mottagningsplats – Håstensskolan Mottagningsplatsen är till för den del av allmänheten som har behov av omhändertagande/inkvarteringshjälp vid ett utrymmande
  • ordna skyltning till mottagningsplats och presscente

​Kommunen deltar i en större övning som äger rum vart 6:e år.

Lokala säkerhetsnämnden

Varje kommun med kärnteknisk verksamhet har en lokal säkerhetsnämnd som ska bidra till att underlätta allmänhetens insyn.

Larmning vid en allvarlig olycka

Vid ett haverilarm utfärdas tyfonlarm för varning av allmänheten i kärnkraftverkets närhet. Ett tyfonlarm kan ges i den så kallade inre beredskapszonen, inom cirka 15 kilometer från kärnkraftverket. Hushållen inom den inre beredskapszonen varnas via en RDS-mottagare om det händer en allvarlig olycka, inte bara vid en kärnkraftsolycka. RDS-mottagaren sänder ut en kraftig signal och ett varningsmeddelande läses upp. Du ska då stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion för att få mer information. Varning via RDS-mottagare bygger på en teknik som gör det möjligt att styra radiomottagare. RDS-mottagaren har en inbyggd funktion som gör att den automatiskt ställer in sig på den radiokanal där informationen om olyckan blir uppläst. Detta sker oavsett om RDS-mottagaren är påslagen eller avstängd. RDS-mottagaren tillhör fastigheten och ska lämnas kvar om du flyttar.

Mer information

Vid behov av information om vad du ska göra vid larm från Ringhals eller få information om strålskydd, jodtabletter och RDS-mottagare – eller vid problem med dessa - vänd dig till Länsstyrelsen i Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan (KSO)

1977 startades KSO, vilket är ett organiserat samarbete mellan kärnkraftskommuner. (Kävlinge kommun, Nyköpings kommun, Oskarshamns kommun, Varbergs kommun och Östhammars kommun.) Organisationen arbetar med frågor av gemensamt intresse för de fem kärnkraftskommunerna.

KSO genomför studieresor till olika länder. Syftet är att skaffa sig ett internationellt perspektiv på energifrågorna och informera sig om förhållandena i andra länder och kommuner med kärnkraft.

ikon

Kontakta oss

Lokala säkerhetsnämnden

Marcus Andersson

Kommunsekreterare

070-291 71 02

marcus.andersson@varberg.se

Självservice & blanketter