Sök

Ringhals - kärnkraftsberedskap

Hallands län är ett av Sveriges fyra kärnkraftslän. Om en olycka skulle inträffa vid Ringhals kärnkraftverk, som innebär utsläpp eller hot om utsläpp av radioaktiva ämnen, så är det statlig räddningstjänst som ansvarar, enligt lagen om skydd mot olyckor. Därmed är Länsstyrelsen den instans som har ansvar för allmänhetens skydd och som samordnar beredskapsåtgärderna.

I beredskapsorganisationen kring Ringhals ingår Varbergs, Kungsbacka och Marks kommun, Region Halland, länsstyrelsen, centrala myndigheter och regeringen.

I Varbergs kommuns uppgifter ingår exempelvis att:

  • organisera en kommunal ledningsgrupp.
  • delta i indikeringsverksamheten.
  • delta med bemanning av ett gemensamt presscenter i Folkets Hus.
  • planera för utrymning av vissa svårrörliga grupper inom kommunens omsorg.
  • bistå länsstyrelsen i upprättandet av en mottagningsplats. Mottagningsplatsen är till för den del av allmänheten som har behov av omhändertagande/inkvarteringshjälp vid ett utrymmande.
  • ordna skyltning till mottagningsplats och presscenter.

​Kommunen deltar i en större övning som äger rum vart 6:e år.

Larmning vid en allvarlig olycka

Vid ett haverilarm utfärdas tyfonlarm för varning av allmänheten i kärnkraftverkets närhet. Ett tyfonlarm kan ges i beredskapszonerna runt Ringhals.

Från den 1 juli 2022 införs nya zonindelningar runt kärnkraftverken. En inre beredskapszon sträcker sig ungefär 5 kilometer från Ringhals och en yttre beredskapszon sträcker sig ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket. Inom beredskapszonerna delar Länsstyrelsen ut jodtabletter och information. Det ska finnas beredskap och planering för utrymning och inomhusvistelse och det ska finnas varningssystem både inomhus och utomhus.

Vid behov av information om vad du ska göra vid larm från Ringhals eller få information om strålskydd, jodtabletter och RDS-mottagare – eller vid problem med dessa - vänd dig till Länsstyrelsen i Halland.

Kärnenergiberedskap | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Lokala säkerhetsnämnden

Varje kommun med kärnteknisk verksamhet har en lokal säkerhetsnämnd som ska bidra till att underlätta allmänhetens insyn.

Lokala säkerhetsnämnden

Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan (KSO)

1977 startades KSO, vilket är ett organiserat samarbete mellan kärnkraftskommuner. (Kävlinge kommun, Nyköpings kommun, Oskarshamns kommun, Varbergs kommun och Östhammars kommun.) Organisationen arbetar med frågor av gemensamt intresse för de fem kärnkraftskommunerna.

KSO genomför studieresor till olika länder. Syftet är att skaffa sig ett internationellt perspektiv på energifrågorna och informera sig om förhållandena i andra länder och kommuner med kärnkraft.

ikon

Kontakta oss

Lokala säkerhetsnämnden

Självservice & blanketter