varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Region Halland, Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På denna sida samlar vi information om hur kommunens verksamhet påverkas av covid-19. Du hittar också länkar till ansvariga myndigheter.

Vaccination mot covid-19

 1. Gemensamt ansvar att minska smittspridningen - nationella råd och restriktioner

  Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd för att minska smittspridning av covid-19 har gällt sedan den 14 december 2020. Förutom dessa gäller flera regler och restriktioner som på olika sätt påverkar verksamheter och privatpersoner. 

  Ditt personliga ansvar

  Du är skyldig att skydda dig själv och andra från smittspridning genom att:

  • stanna hemma vid symtom
  • tvätta händerna ofta eller använd handsprit
  • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Hallands smittskyddsläkare
  • begränsa nya nära kontakter - undvik närkontakt, träffas gärna utomhus och håll kontakten via telefon eller digitalt för att motverka isolering
  • håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • res på ett sätt som minimerar risk för smitta - undvik kollektivtrafik
  • minimera risk för smitta vid idrott- eller fritidsaktiviteter

  Mer information om de nationella allmänna råden på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

  Mallar för att kommunicera allmänna råd på msb.se Länk till annan webbplats.

  Från och med fredagen den 26 februari gäller en lokal rekommendation om att engångsmunskydd ska användas i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Det är Region Hallands smittskyddsenhet som har beslutat om detta.

  Exempel på situationer där munskydd kan vara aktuellt är på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det, trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus. Det kan också vara aktuellt i kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska även fortsatt alltid undvikas, särskilt om det är trångt.

  Rekommendation gäller personer födda 2004 och tidigare.
  Rekommendationen gäller inte förskola eller i klassrummen i grund- eller gymnasieskola.

  Aktuellt om coronaviruset (covid-19) - Region Halland Länk till annan webbplats.

  Skärpta nationella råd - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

  Så använder du munskydd - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

  Alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Folkhälsomyndigheten har samlat förslag på åtgärder på sin webbplats. Länk till annan webbplats.

  En tillfällig pandemilag Länk till annan webbplats. trädde i kraft den 10 januari 2020 och med stöd av lagen har regeringen fattat ett antal beslut som rör gym- och sportanläggingar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen har tillsynsansvar och böter kan utfärdas om reglerna inte följs.

  Från och med den 24 november är det förbjudet att samlas mer än 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med undantag för begravningar då antalet deltagare får vara högst 20 personer.

  Senast publicerad: 2021-05-20

 2. Kultur och fritid

  Biblioteken i Varbergs kommun har nu öppet enligt ordinarie öppettider och du kan gå in i bibliotekets lokaler och välja böcker på egen hand ur hyllorna. Du kan också reservera böcker via varbergsbibliotek.se, kontakta biblioteket via mail eller telefon om du behöver hjälp.

  Biblioteken är dock inga mötesplatser i nuläget. Planera ditt besök och stanna i max 15 minuter. Besöksantalet är begränsat. Just nu erbjuds inga dagstidningar och sittplatser. Dator och utskriftsmöjligheter finns för snabba ärenden, max 10 minuter.

  Låntagare som har meröppet-licens kan besöka biblioteken under meröppettiden. Morgonöppet på stadsbiblioteket är fortsatt stängt och bokbussen kör inte.

  Läs mer på varbergsbibliotek.se Länk till annan webbplats.

  Kommunens idrottsanläggningar regleras av begränsningsförordningen och kan därför hållas öppna för privata grupper och föreningsaktiva idrottare i alla åldrar. Detta under förutsättning att gällande rekommendationer och råd följs.

  Läs mer om idrottsanläggningarna

  Ungdomsgårdarnas drop-in-verksamhet håller fortsatt stängt men ungdomscoacherna arrangerar aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål. Kontakta din ungdomsgård om du vill hitta på något.

  Läs mer om ungdomsgårdarna

  Aktiv seniors mötesplatser är stängda. Istället erbjudes aktiviteter på den digitala mötesplatsen Nätverket. Aktiv senior genomför också viss verksamhet utomhus.

  Läs mer om Aktiv senior

  Från och med höstterminen 2021 återgår Kulturskolan Varberg till närundervisning i samtliga ämnen.

  Läs mer om Kulturskolan

  Från och med maj 2021 erbjuder Funka aktiviteter som innebär att deltagarna och personalen ses på riktigt. Aktiviteterna sker i liten skala, maximalt sex deltagare per tillfälle (medföljande personal räknas inte). Föranmälan sker som vanligt via Funkas e-tjänst. Merparten av aktiviteterna sker utomhus. Funka fortsätter även med digitala aktiviteter på Discord. Håll utkik på Funka Varbergs Facebooksida Länk till annan webbplats. för mer information.

  Läs mer om Funka Varberg

  Från och med 1 juni gäller nya deltagartak för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Detta påverkar Varbergs kommuns kulturverksamhet.

  Vi ser just nu över hur vi kan möjliggöra uthyrning av våra lokaler och på vilket sätt vi kan genomföra evenemang. Vi återkommer med information inom kort.

  Varbergs konsthall och Galleri Hamnmagasinet har öppet för ett begränsat antal samtidiga besökare.
  Läs mer om kultur, aktiviteter och evenemang

  visitvarberg.se Länk till annan webbplats. finns information om covid-19 riktad till dig som är på tillfälligt besök i Varbergs kommun.

  Senast publicerad: 2021-06-04

 3. Omsorg och seniorverksamhet

  Vi har en oroväckande smittspridning på boenden i Varberg. För att skydda de som bor här, och riskerar att bli svårt sjuka i covid-19, är det viktigt att så få personer som möjligt rör sig inne på våra boenden. Vi vädjar därför till dig att bara genomföra besök som du bedömer är absolut nödvändiga. I de fall vi har smitta på boendet avråder vi från besök. Hjälp oss att ta ansvar och göra skillnad!

  Om besök inte kan vänta gäller följande Länk till annan webbplats.

  Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre är tillfälligt pausade sedan tisdagen den 24 mars. Beslutet är taget för att minska spridningen av coronaviruset och skydda de riskgrupper som identifierats av Folkhälsomyndigheten.

  Socialförvaltningens personal kontaktar dem som brukar ta del av dagverksamheternas aktiviteter för ett anpassat stöd utifrån behov.

  Senast publicerad: 2020-12-02

 4. Skola och utbildning

  Vårdnadshavare och elever informeras löpande via Unikum. Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

  Hur blir skolavslutningen 2021?

  Skolavslutningar kommer i år att genomföras i ett mindre sammanhang, endast med den egna klassen. Det innebär att vi tyvärr inte kommer att kunna bjuda in vårdnadshavare, familj, släkt och andra vuxna till våra elevers skolavslutning.

  Mer information om vad som gäller på respektive skola och förskola kommer rektor att informera om.

  Hur länge ska mitt sjuka barn vara hemma från skola, förskola och fritidsverksamhet?

  Läs på Vårdguidens hemsida: Barn och covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

  Vi har fått ett positivt provsvar för covid-19 i hushållet, får mitt barn gå till förskolan/skolan eller fritidhemmet?

  Alla som bor tillsammans med personen som har covid-19 ska stanna hemma från när personen fått provsvaret som bekräftar covid-19. De ska då vara hemma i 7 dagar räknat från det datum då provet togs.

  Läs på Vårdguidens hemsida: Barn och covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

  Mitt barn har förkylningssymtom men kan inte provtas – vilka regler gäller då?

  Alla kan vid snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) gå tillbaka till skolan, förskolan och gymnasiet när de blivit helt friska och varit utan symtom i minst två dagar.

  Barn som går i förskola och får symtom ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar.

  Barn i grundskolan med symtom (men som av någon anledning inte provtagits för covid-19) ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar.

  Barn från 6 år som har symtom på covid-19 bör genomföra provtagning via självprovtagning covid-19 som bokas via 1177.se/Halland.

  Läs på Vårdguidens hemsida: Barn och covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på fritidshemmet?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet inte har rätt till fritidshemsplats. Vid uppsägning av fritidshemsplats på grund av arbetslöshet eller permittering räknas vårdnadshavarens sista arbetsdag som sista placeringsdag.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent och endast arbetar under den tid som barnet går i skolan har du inte rätt att lämna barnet på fritidshemmet. Är du permitterad och arbetar exempelvis två heldagar per vecka, har barnet kvar sin plats på fritidshemmet och kan vistas där de tider du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning. Om du har oförändrad inkomst betalar du samma avgift som vanligt. Om din inkomst förändras ska du anmäla detta via kommunens självserviceportal.

  Mer information samt blankett för uppsägning av fritidshemsplats finns på sidan. Uppsägning av fritidshemsplats vid permittering.

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på förskolan?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet har rätt till 15 timmar vistelsetid på förskola eller pedagogisk omsorg per vecka.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent av din tjänst har ditt/dina barn rätt att visats på förskolan under den tid du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning.

  Vilka regler och avgifter gäller för förskolan?

  Här hittar du mer information om regler och avgifter i förskola och pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

  Jag vill inte att mitt barn går till skolan nu, får hen stanna hemma?

  Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Hen riskerar annars att få ogiltig frånvaro.

  Vilka åtgärder tar kommunens skolor och förskolor för att undvika smittspridning?

  Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning. Ett sätt är att följa och sprida information om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Exempel på sådana åtgärder är att undvika att röra vid ansikte eller ögon, att undvika nära kontakt med sjuka personer samt att tvätta händerna noga och ofta.

  Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

  Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbsida om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


  På grund av pågående coronaviruspandemi har Utbildning-och arbetsmarknadsnämnden beslutat att du som har fått beviljat resekort har möjlighet att byta detta till kontantersättning. Detta för att du själv ska kunna ombesörja din resa till och från skolan istället för att åka kollektivt. Mer information om beslutet och blankett för att byta från resekort till kontantersättning hittar du på www.pederskrivaresskola.se. Länk till annan webbplats.

  Skolledningen på Peder Skrivares skola har beslutat att ambitionen är att varje elev ska få 20–80 procent av sin undervisning som närundervisning med regelbundenhet under perioden 25 januari–1 april. Dock ser förutsättningarna på skolans enheter olika ut och därför fattas inget övergripande beslut om vilka årskurser eller program som erbjuds närundervisning.

  Under vecka 4 påbörjas arbetet med att, för de olika enheterna, utforma en plan för hur återgången till närundervisning för eleverna ska se ut. En återgång där skolan på bästa sätt, kvalitets- och säkerhetsmässigt, kan arbeta för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten vad gäller exempelvis risk för trängsel och smittspridning i lokalerna.

  Vissa enheter och program kommer redan under vecka 4 att öka andelen elever som får sin undervisning på plats. Om närundervisning blir aktuell på en enhet redan under vecka 4 så kommer detta att kommuniceras till berörd elev och vårdnadshavare via Vklass.

  Håll dig uppdaterad på www.pederskrivaresskola.se. Länk till annan webbplats.

  Gymnasieelever i Varbergs kommun, som har behov av skollunch under sina distansstudier, har under våren haft möjlighet att beställa och hämta ut lunchlådor.

  Alla elever i årskurs 7-9 på kommunala grundskolor som del av skoltiden deltar i fjärrundervisning och då önskar skollunch under vardagarna (måndag–fredag) har under våren haft möjlighet att beställa lunchlåda.

  Öppna förskolan är öppen. All verksamhet är just nu utomhus. Verksamheten anpassas så att den kan bedrivas på ett smittsäkert sätt med en gräns på åtta personer per aktivitet. Vi ber våra besökare att följa Folkhälsomyndighetens råd, det vill säga stanna hemma om du eller ditt barn uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Håll avstånd och god hygien.

  Om du vill besöka Öppna förskolans aktiviteter behöver du föranmäla dig.

  Mer information finns på Öppna förskolan Öppnas i nytt fönster..

  Senast publicerad: 2021-06-04

 5. Näringsliv

  Senast publicerad: 2021-06-23

 6. Övrigt

  Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

  Om du besöker kommunens kontaktcenter Varberg direkt eller det statliga servicekontoret med Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten kommer du att mötas av en besöksvärd.

  Besöksvärden tar emot i entrén och släpper in besökare eller ber dem vänta utanför. Detta för att det inte ska vara fler än fem besökare samtidigt i lokalen.

  Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

  Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

  Coronapandemin har för många människor fört med sig ökad oro och bekymmer till följd av exempelvis problem i familjen, ensamhet och ekonomisk press. Om du som kommuninvånare behöver akut hjälp kan du alltid kontakta socialtjänsten.

  På webbsidan krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns råd som kan vara hjälpsamma vid oro. Där finns också kontaktuppgifter till nationella organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

  Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor även hos barn. Hur barn reagerar kan variera, men det finns några viktiga saker att tänka på när du som vuxen pratar med barn om coronaviruset. På webbsidan krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du tips och råd.

  Vi har sett över och uppdaterat kommunens rutiner för att förhindra och hantera smittspridning och våra verksamheter arbetar aktivt med förberedelser utifrån olika scenarier kopplat till covid-19. Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information.

  Var och en behöver ta sitt ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika platser där många människor samlas. Från kommunens sida hjälper vi till att påminna om att hålla avstånd genom skyltning och information på våra webbsidor och sociala medier. Mer information om kampanjen finns på varberg.se/hallavstand

  I Sverige är det Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.som ansvarar för smittskyddsfrågor. Här finns även information på andra språk/information in other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  Aktuell information samt rekommendationer och råd om att förhindra smittspridning finns på 1177 Vårdguidens webbplats.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Regionalt är Smittskyddsenheten Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarig för smittskyddsfrågor.

  Om du har symtom eller vårdrelaterade frågor om covid-19, vänd dig i första hand till 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 113 13 (nationellt informationsnummer).

  Information om reseavrådan finns på Utrikesdepartementets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  Krisinformation.se samlar information från flera myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  Senast publicerad: 2021-03-19

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter