Sök

Övrigt

Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

Om du besöker kommunens kontaktcenter Varberg direkt eller det statliga servicekontoret med Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten möts du av en besöksvärd på måndagar, onsdagar och fredagar.

Det är det statliga servicekontoret som har en besöksvärd de dagar de har öppet för att det inte ska bli för många besökare samtidigt i lokalen. Besöksvärden tar emot i entrén och släpper in besökare eller ber dem vänta utanför.

Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

Våld i nära relationer

Coronapandemin har för många människor fört med sig ökad oro och bekymmer till följd av exempelvis problem i familjen, ensamhet och ekonomisk press. Om du som kommuninvånare behöver akut hjälp kan du alltid kontakta socialtjänsten.

Akut hjälp

På webbsidan krisinformation.se finns råd som kan vara hjälpsamma vid oro. Där finns också kontaktuppgifter till nationella organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor även hos barn. Hur barn reagerar kan variera, men det finns några viktiga saker att tänka på när du som vuxen pratar med barn om coronaviruset. På webbsidan krisinformation.se hittar du tips och råd.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Var och en behöver ta sitt ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika platser där många människor samlas. Från kommunens sida hjälper vi till att påminna om att hålla avstånd genom skyltning och information på våra webbsidor och sociala medier. Mer information om kampanjen finns på varberg.se/hallavstand

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter