varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bli utförare

Här hittar du som är intresserad av att bli utförare inom omsorg och vård, information om bland annat kundvalsinformation enligt Lagen om valfrihetssystem.

Kundval i Varbergs kommun

Socialnämnden tillämpar kundval enligt lagen om valfrihetssystem, LOV inom hemtjänstöppnas i nytt fönsterfamiljerådgivning samt sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar och till personer med missbruks- och beroendeproblematik. Lagen om valfrihetssystem innebär en löpande annonsering där man kan ansöka om att bli utförare när som helst.

Inom särskilt boende tillämpas också ett kundvalssystem, men inom ramen för lagen om offentlig upphandling LOU. Dessa upphandlingar genomförs vid vissa tillfällen och offentliggörs via Tendsign samt via denna hemsida under pågående upphandlingar.

Elektronisk ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt genom www.tendsign.comlänk till annan webbplats

Support för användning av systemet för sökande:

E-post: tendsignsupport@visma.com
Telefon: 0771-440 200

Användning av upphandlingssystemet TendSign är kostnadsfritt för sökande. Sökande får genom TendSign:

  • tillkommande information
  • kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet
  • en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav är uppfyllda

Alla leverantörer som ansökt och uppfyller de av socialnämnden fastställda kraven antas och kommunen tecknar avtal med dem. Kunderna erbjuds möjligheten att välja mellan olika privata företag och kommunens egenregi.

Du kan läsa ansökningshandlingarna på:

Ansökningshandlingar hemtjänstPDF (pdf, 376.8 kB)

Ansökningshandlingar sysselsättning psykiska funktionsnedsättningarPDF (pdf, 338.3 kB)

Ansökningshandlingar sysselsättning missbruk och beroendeproblematikPDF (pdf, 325.1 kB)

Ansökningshandlingar familjerådgivningPDF (pdf, 319.3 kB)

Kundvalskatalog

De utförare som socialnämnden har tecknat avtal med presenteras i en kundvalskatalog. När avtal är tecknat ska uppgifter till katalogen lämnas på en särskild blankett. Blankett till kundvalskatalog hittar du under respektive kundvalsområde.


För mer information kontakta

Tiina Ruottinen
Avtalsutvecklare
Uppdragsavdelningen
Tel: 0340-88277
E-post: tiina.ruottinen@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Tiina Ruottinen

Avtalsutvecklare

Uppdragsavdelningen

Tel: 0340-88277

E-post: tiina.ruottinen@varberg.se

Självservice & blanketter