Sök

Hemtjänst

Anställd och äldre håller varandra i händerna.

Foto: mostphoto.com

Här finns information till dig som är utförare/företag inom kundval för hemtjänsten.

Du kan ta del av riktlinjer, rutiner och blanketter inom hälso- och sjukvård, kvalitetsuppföljning, IT och krisberedskap. Här finns också styrdokument från kommunen och information om stöd som finns till dig som utförare (till exempel för inspiration inom kultur för äldre).

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Linnéa Hedegärd
Avtalsutvecklare
Uppdragsavdelningen
Tel: 0340-88277
E-post: linnea.hedegard@varberg.se

Självservice & blanketter