Sök

Digga Halland – digitalisering av vård och omsorg

Digitala symboler

Här hittar du webbutbildningar, filmer, tips och rapporter kopplat till projekt Digga Halland.

Digga Hallands övergripande syfte har varit att stärka den digitala kompetensen hos medarbetare inom vård- och omsorgssektorn och därigenom öka förutsättningarna för att medarbetarna själva ska vara med och forma sin digitala arbetsmiljö samt stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Nedan hittar du ett axplock av det som kom fram i projektet i form av webbutbildningar, tips, broschyrer, filmer och rapporter.

Webbutbildningen från Digga Halland

Webbutbildningen från Digga Halland kommer att förvaltas under 2021. Under den här tiden kan fler göra webbutbildningen och innehållet finns kvar för spridning/användning. Här hittar ni länkar och material som har med webbutbildningen att göra:

Material om Digga Hallands webbutbildning

Om utbildningen – så här kommer du igång (registrera dig här för att starta) Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Instruktion för deltagare Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.: Kan användas för att förklara hur deltagaren kommer åt och genomför utbildningen.

Utbildningsguide Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.: För genomförande i grupp kan den här guiden användas av den som leder utbildningstillfället.

Uppföljningsguide Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.: Vid enskilt genomförande kan det vara bra att ha ett uppföljningstillfälle i grupp. En guide har tagits fram som stöd för genomförandet av ett uppföljningstillfälle.

Om projektet - En digital resa för framtidens vård och omsorg

Under två och ett halvt år gjordes en satsning på medarbetare inom vård- och omsorgssektorn, där hela Halland gemensamt arbetade för att utveckla medarbetarnas digitala kompetens. Syftet var bland annat att skapa förutsättningar för medarbetarna att vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Här nedan hittar du information ifrån projektet om upplägg, lärdomar, tips, reflektioner och slutsatser:

Etik, vett och etikett

Fem filmer har tagits fram inom temat etik, vett och etikett. Här finns länkar till alla filmer och tillhörande guide som tagits fram som underlag för gruppdiskussioner.

Digitalisering för alla

Här hittar du en guide som tagits fram i projektet för att kunna arbeta med horisontella principer i relation till digitaliseringsarbetet.

Guide: ”Digitalisering för alla Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Självservice & blanketter