Sök

Covid-19, vårdrutiner

Tvättar händer

Basala hygienrutiner - det viktigaste för att förhinda smitta.

På denna sida hittar du som arbetar inom vård och omsorg riktlinjer, rutiner utbildningsfilmer och länkar som stöd i ditt arbete utifrån corona, covid-19.

Kontakter - Corona

Skyddsförråd

Från 1 november finns skyddsförrådet i källarplan på Östergården, dörren är uppmärkt med förråd Covid-19. Nyckeln till källarförrådet kommer hänga i sjuksköterskans samordnarum ihop med en karta till källarförrådet. Det är skyltat till förrådet. Här kan du hämta andningsskydd om du inte kan beställa av leverantör. För antigentester och provtagningskit se nedan.

Hämtning av provtagningskit och antigentester

Provtagningskit ska i första hand hämtas vid den vårdcentral inom vars upptagningsområde det särskilda boendet eller hemtjänstgruppen finns. Förrådet med antigentester är flyttat från källaren på Östergården till källaren på Skansgatan 24. Entrén till källaren där är öppen 06:00 – 17:00 (måndag – fredag). Du når även källaren via huvudentrén på helger mellan 06-17. För att nå förrådet efter klockan 17.00 ring avdelning A-B på 9solutions porttelefon så öppnar de dörren. I korridoren i källaren står ett högt träskåp märkt ”tester”. Antigentester ska endast användas i de verksamheter där det pågår en smittspårning.

Enhetschef i beredskap

Mobilnummer kopplat till beredskapstjänstgöringen är: 070-819 64 69
Det finns alltid en enhetschef i beredskap utöver ordinarie kontorstid, det vill säga på kvällar, nätter och helger enligt följande tider:
Måndag-fredag kl 00-08, kl 17-24
Lördag, söndag kl 00-24

Samordnande sjuksköterska

Telefon: 010-180 03 91

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Maria Dymne

maria.dymne@varberg.se

Birger Svenssons väg 26

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter