Sök

Misstänkt eller konstaterad smitta

Arbetssätt på särskilt boende, äldreomsorg

Ett arbetssätt som strävar efter att förhindra smittspridning på våra äldreboenden är en viktig grundläggande princip.

De rekommendationer som ges för att skydda vårdtagarna innefattar:

  • Att kontakten mellan personal och patienter minskas
  • Att personalens kunskap och medvetenhet om smittspridning och covid-19 ökas
  • Följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner
  • Korrekt användning av skyddskläder och skyddsutrustning samt säker vård
  • Att personalen stannar hemma vid sjukdom, även vid mycket lindriga symtom
  • Ett tydligt ledarskap och närvarande chefer

I dokumentet nedan hittar du anvisningar för särskilt boende inom äldreomsorgen, ur ett helhetsperspektiv. Här hittar du till exempel åtgärder för att förhindra smittspridning, hygienrutiner och smitta på avdelningen. Du hittar även sådant som städ, transport och omhändertagande av avliden.
Arbetssätt vid särskilt boende, covid-19 Pdf, 249 kB.

Så här gör du vid upptäckt av symtom

Här hittar du anvisningar om hur du gör vid upptäckt av symtom, som kan tyda på covid – 19. Under dokument hittar du kommunens styrdokument och under länkar hittar du dokument från andra aktörer som Region Halland, Socialstyrelsen med flera.

Guide för enhetschef – så går du tillväga vid smitta

Skyddsutrustning

I samband med beslut om provtagning av person med symtom ska personlig skyddsutrustning börja användas.

Här hittar du anvisningar kring vad skyddsutrustning är, hur du använder utrustningen och hur du kan få tag i den.

Under dokument hittar du kommunens styrdokument och under länkar hittar du dokument från andra aktörer som Region Halland, Socialstyrelsen med flera.

Smittsamhetsbedömning- Friskförklara patient/kund

Att friskförklara en patient/kund är en medicinsk bedömning som patientansvarig läkare skall göra. Folkhälsomyndigheten har gett ut en vägledning som finns i denna länk:

Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19 (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Länkar

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter