Sök

Provtagning, screening och smittspårning

Här hittar du information och rutiner vid provtagning, smittspårning och provtagning av personal.

Provtagning vid symptom

Särskilt boende samt hemsjukvård

Vid nya symtom hos kunden som kan tyda på covid-19 som till exempel hosta, feber, andningssvårigheter, allmän sjukdomskänsla, ovanlig trötthet, muskelvärk, halsont, nedsatt lukt och smak m.m. ska bedömning göras av sjuksköterska som kontaktar läkare för ordination av provtagning.

Detta gäller för särskilt boende för äldre, LSS gruppbostad samt hemsjukvård vid nya symptom

Ordinärt boende, ej inskrivna i hemsjukvården

Vid nya symtom hos kunden som kan tyda på covid-19 som till exempel hosta, feber, andningssvårigheter, allmän sjukdomskänsla, ovanlig trötthet, muskelvärk, halsont, nedsatt lukt och smak m.m. ska bedömning göras.

  • Vårdcentralen ansvarar för bedömning och provtagning i ordinärt boende, om inte kunderna är inskrivna i hemsjukvården.
  • Kunderna kontaktar själva sin vårdcentral, eller tar hjälp av hemtjänstpersonal med att ordna den kontakten.

Detta gäller för exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, boendestöd, avlösarservice i hemmet och personlig assistans.

Särskild smittspårning

För att på alla sätt förhindra smittspridning bland de sköra äldre sker särskild smittspårning inom kommunal vård och omsorg. Denna innefattar provtagning av symtomfria personer under vissa beskrivna omständigheter.

Provtagning av personal

Region Halland har en god testkapacitet. Provtagningen bygger på självtester som hämtas utanför Vårdcentraler och lämnas även in där. I testet står hur det skall utföras och registreras i 1177.

Information till din arbetsplats

Om du får ett positivt provsvar, som visar att du bär på covid-19, kommer du att få information av sjukvården om hur du ska göra. Det är mycket viktigt att du informerar din chef om vilket provresultat du har fått. Den informationen kommer inte till arbetsplatsen på något annat sätt.

Du som har fått ett positivt provsvar och utsatts för smitta i arbetet ska också göra en anmälan om tillbud. Varbergs kommuns personal gör detta i systemet Lisa som du når via personalingången. Externa utförare har egna rapporteringssätt.

Du som chef rapporterar i en e-tjänst och anmäler till Arbetsmiljöverket (systemen gäller ej externa utförare)
För att få en samlad bild av smittoläget, behöver samtliga chefer anmäla detta till en e-tjänst: Lämna information om smitta i din verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om din medarbetare har konstaterad smitta och misstanke finns att detta skett på jobbet ska du ska också anmäla allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter