Sök

Säkra besök på äldreboenden

Varbergs kommun har tagit fram rutiner kring besök, så att dessa även kan ske på ett säkert sätt. Här hittar du rutiner och informationsmaterial.

Anvisningar och informationsmaterial för medarbetare och chefer på särskilt boende

Denna anvisning och bifogat informationsmaterial kan användas av alla som arbetar på särskild boende inom äldreomsorgen.

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter