varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Demensvård

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande demensvård.

God vård vid demens

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.pdf länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demensvård i Halland - Annas led.pdf PDF (pdf, 9.8 MB)

BPSD - registret

Information om personuppgiftshantering och samtycke kopplat till kvalitetsregister finns under  Dokumentation och informationsöverföring under rubrik Samtycke. Blanketter för ansökan om utträde eller utdrag ur våra kvalitetsregister hämtas på respektive registers hemsida.

Kontaktuppgifter vid support kvalitetsregister.pdflänk till annan webbplats

BPSD registret - riktlinje.pdfPDF (pdf, 485 kB)

BPSD registret - rutin.pdfPDF (pdf, 160.4 kB)

Blanketter för NPI-skattning, bakomliggande orsaker, åtgärdslista, manualer och vägledning för registrering hämtas på hemsidan: https://bpsd.se/länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter