Sök

Demensvård

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande demensvård.

God vård vid demens

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Demensvård i Halland - Annas led.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BPSD - registret

Information om personuppgiftshantering och samtycke kopplat till kvalitetsregister finns under  Dokumentation och informationsöverföring under rubrik Samtycke. Blanketter för ansökan om utträde eller utdrag ur våra kvalitetsregister hämtas på respektive registers hemsida.

Kontaktuppgifter vid support kvalitetsregister.pdf Länk till annan webbplats.

BPSD registret - riktlinje Pdf, 336.8 kB, öppnas i nytt fönster.

BPSD vårdpreventiva processen - rutin Pdf, 214.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketter för NPI-skattning, bakomliggande orsaker, åtgärdslista, manualer och vägledning för registrering hämtas på hemsidan: https://bpsd.se/ Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter