Sök

Dokumentation och informationsöverföring

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande dokumentation.

Samtycke

Broschyr - Information om Sammanhållen journal - Informationsmaterial.pdf Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.3 MB)

Samtyckesrutin för registrering i kvalitetsregister Senior alert och BPSD Pdf, 256 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 256 kB)

Journalspärr - blankett.pdf Pdf, 98.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 98.8 kB)

Samtycke till sammanhållen journalföring - riktlinje.pdf Pdf, 190.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 190.8 kB)

Samtycke till sammanhållen journalföring - rutin.pdf Pdf, 173.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 173.1 kB)

Förnyat samtycke för informationsinhämtning i NPÖ - blankett.pdf Pdf, 200 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 200 kB)

Journalspärr Nationell patientöversikt - rutiner och arbetssätt. Pdf, 216.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 216.2 kB)pdf Pdf, 216.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 216.2 kB)

Dokumentation - patientjournal

Dokumentation - riktlinje.pdf Pdf, 180.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 180.9 kB)

Hälso och sjukvårdsdokumentation i Intraphone.pdf Pdf, 164.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 164.2 kB) 

Dokumenthanteringsplan socialnämnden Excel, 128.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 128.7 kB)

Arkivering

Arkivering av Hälso och sjukvårdsdokumentation - Rutiner och arbetssätt.pdf Pdf, 273.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 273.7 kB)

Dokumenthanteringsplan - HS.pdf Pdf, 198.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 198.1 kB)

Informationsöverföring

Informationsöverföring vid förändrat behov eller förändrad insats - anvisning Word, 59.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 59.5 kB)

Matris informationsöverföring vid förändrat behov eller förändrad insats Excel, 58.2 kB. (Excel, 58.2 kB)

Rutin för informationsöverföring till/från Räddningstjänst Väst i samband med sjukhusvistelse Pdf, 213.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 213.4 kB)

Bedömning av funktions- och aktivitetsförmåhga, minnesutredning MMSE samt dubbelbemanning Pdf, 111.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111.9 kB)

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter