Sök

Kost och nutrition

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande nutrition och kost.

Förebyggande arbete

Nutrition - arbetssätt
MNA bedömning kort - blankett.pdf Pdf, 72.4 kB, öppnas i nytt fönster.

MNA bedömning uttökad - blankett.pdf Pdf, 103.9 kB, öppnas i nytt fönster.

MNA guide - rutiner och arbetssätt.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Nattfastemätning - Blankett.pdf Pdf, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutiner vid välkomstsamtal - blankett.pdf Pdf, 117.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mat- och vätskereg. SÄBO - Blanketter.pdf Pdf, 730.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårdprevention - undernäring

Information om personuppgiftshantering och samtycke kopplat till kvalitetsregister finns under Dokumentation och informationsöverföring under rubrik Samtycke. Här finns även blanketter för ansökan om utträde eller utdrag ur våra kvalitetsregister.

Kvalitetsregister Senior alert:

Kontaktuppgifter vid support kvalitetsregister.pdf Pdf, 138.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Senior Alert - riktlinje Pdf, 333.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Flöde vårdpreventiva processen Senior Alert Pdf, 201.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketter för riskbedömningar enligt MNA och åtgärdslista, manualer och vägledning för registrering hämtas på hemsidan: https://www.senioralert.se Länk till annan webbplats.

Nutritionshandbok
Nutritionshandbok - Att förebygga, upptäcka och behandla undernäring - riktlinjer.pdf Pdf, 163.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Nutritionshandbok - Rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring - rutiner och arbetssätt.pdf Pdf, 347.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Nutritionshandbok - För sjuksköterskor - rutiner och arbetssätt.pdf Pdf, 818 kB, öppnas i nytt fönster.

Nutritionshandbok - För omsorgspersonal vid särskilt boende - rutiner och arbetssätt.pdf Pdf, 482.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nutritionshandbok - För gruppbostäder LSS - rutiner och arbetssätt.pdf Pdf, 611.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Nutritionshandbok - För hemtjänsten - rutiner och arbetssätt.pdf Pdf, 456.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje mat måltider och nutrition Pdf, 520.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hygienriktlinjer Enteral nutrition - riktlinje Länk till annan webbplats.

Rutin vid utlåning av vågar på Skansgatan.pdf Word, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Mat-tips
Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen (www.livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mellanmålsdrinkar för äldre med liten aptit - informationsmaterial.pdf Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster.

Tips för att öka energiintaget vid nedsatt aptit.pdf Pdf, 162 kB, öppnas i nytt fönster.

Tips protein Pdf, 143.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordination och beställning

Kostintyg specialkost - blankett.pdf Pdf, 166.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin för beställning till korttid/växelvård Länk till annan webbplats.

Nutrition - Rutin för ssk vid ordination och beställning av specialkost från kök- rutiner och arbetssätt.pdf Pdf, 161.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskrivning och beställning av nutritionsprodukt och sondnäring - rutin.pdf Pdf, 214.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Lathund för bassortimentet Länk till annan webbplats.

Till dig som använder nutritionsprodukter (Region Halland) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientinformation om näringsdryck Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientinformation vid leverans Pdf, 73.3 kB, öppnas i nytt fönster.

SärNär –principöverenskommelse mellan Region Halland och Hallands kommuner.pdf Pdf, 319.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dietist

Dietist - kontaktuppgifter och uppdrag Pdf, 187.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om dietist - kommun Pdf, 170.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioriteringslista vuxna – vårdval Halland Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Remiss till dietist ifyllbar Pdf, 180.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Patienter med enteral nutrition

Förvaring av näringsdryck och sondnäring Pdf, 321.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om EN-dietister Pdf, 149.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Lathund vid utskrivning av patienter med enteral nutrition Pdf, 240.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista inför kontakt med EN-dietist Pdf, 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Dysfagi – tugg- och sväljsvårigheter

Tugg och sväljsvårigheter Pdf, 242.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Förtjockningsmedel Pdf, 178.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Mat vid diabetes

Mat vid diabetes för äldre med risk för undernäring Pdf, 905.1 kB.

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter