Sök

Läkemedelshantering

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande läkemdedelshantering.

Riktlinjer och rutiner

Läkemedelshantering, inklusive mall för lokal läkemedelsinstruktion - riktlinje.pdf  Pdf, 353.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel - Dosexpedition Länk till annan webbplats.

Cytostatikabehandling - rutin Pdf, 186.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala läkemedelsförråd

Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd Länk till annan webbplats.

  1. Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd Bilaga 1 Generella ordinationer Länk till annan webbplats.
  2. Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd Bilaga 2 Fast beställningslista Länk till annan webbplats.
  3. Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd Bilaga 3 Läkemedel i akutväska Länk till annan webbplats.
  4. Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd Bilaga 4 Anafylaxi Länk till annan webbplats.
  1. Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd, Beställning via WebbAbest manual Länk till annan webbplats.
  2. Kommunala akutläkemedelsförråd, Beställningsrutin, Bilaga 2, Behörighet WebbAbest Länk till annan webbplats.

Kommunala akutläkemedelsförråd, Beställningsrutin Länk till annan webbplats.

  1. Kommunala akutläkemedelsförråd, Beställningsrutin, Bilaga 1, Ansvarsfördelning Länk till annan webbplats.

Läkemedel - Dosexpedition Länk till annan webbplats.

Läkemedelssvinn narkotikaklassade läkemedel- anvisning Pdf, 175.4 kB.

Blanketter

Kasserade narkotikaklassade läkemedelsplåster - blanketter.pdf Pdf, 126.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel - Delningsunderlag - blankett.pdf Pdf, 667.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel - Kontrollista Insulin - blankett.pdf Pdf, 25.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel - Kontrollista för överlämnade vid behovs läkemedel - blankett.pdf Pdf, 192.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel - Narkotikajournal - blankett.pdf Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel - Signeringslista - blankett.xls Excel, 84.5 kB, öppnas i nytt fönster.

PHASE-20 skattningsskala - blankett.pdf Pdf, 211.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse Vid behovs läkemedel - blankett.pdf Pdf, 192.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Signaturförtydligandelista - blankett Pdf, 42.6 kB, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter