Sök

Vårdhygien

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande vårdhygien.

Basal hygien

Basala hygien rutiner inom kommunal vård och omsorg - riktlinje Länk till annan webbplats.

Basala hygienrutiner - självskattningsformulär - blankett Pdf, 471.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 471.9 kB)

Basala hygienrutiner och klädregler - rutiner Pdf, 64.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 64.2 kB)

Omhändertagande av hjälpmedel Länk till annan webbplats.

Förebyggande arbete

Checklista för Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-hemtjänst i Hallands kommuner Länk till annan webbplats.

Checklista för Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-LSS-boenden i Hallands kommuner Länk till annan webbplats.

Checklista för Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-särskilt boende i Hallands kommuner Länk till annan webbplats.

Förebygga Legionella - riktlinjer Word, 144.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 144.5 kB)

Rengöring och avfallshantering

Avfall - Farligt avfall smittförande och giftiga ämnen - riktlinjer Word, 204.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 204.3 kB)

Tvätt och avfallshantering särskilda boenden Länk till annan webbplats.

Städöversikt särskilda boenden Länk till annan webbplats.

Slut-/smittstädning av boende/vårdrum på särskilda boenden Länk till annan webbplats.

Vid smitta

Blodburen smitta på särskilt boende - riktlinje Länk till annan webbplats.

Calici överflyttning av patient till annan vardgivare i samband med virusorsakad gastroenterit - riktlinje Länk till annan webbplats.

Clostridium difficile på särskilt boende Länk till annan webbplats.

Epidemirapport - blankett Länk till annan webbplats.

ESBL carba på särskilt boende - riktlinje Länk till annan webbplats.

ESBL klassisk på särskilt boende - riktlinje Länk till annan webbplats.

Influensa på särskilt boende - riktlinje Länk till annan webbplats.

Infoskylt Magsjuka gastroenterit på särskilt boende - blankett Länk till annan webbplats.

Magsjuka gastroenterit Checklista vid utbrott på särskilt boende Länk till annan webbplats.

Magsjuka gastroenterit på särskilt boende- riktlinje Länk till annan webbplats.

MRSA på särskilt boende - riktlinje Länk till annan webbplats.

Smitta -  handlingsplan - rutiner Word, 60 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 60 kB)

Smitta - VRE, Vårdrutin - rutiner Länk till annan webbplats.

Smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168 - lagar.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  1. Skabb på särskilt boende Länk till annan webbplats.

  2. Skabb på särskilt boende – Checklista Länk till annan webbplats.

Personal

Personal infektioner eksem bland personal inom kommunal vård och omsorg- riktlinje Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter