Sök

Vård i livets slut

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande vård i livets slut.

Vårdprevention - Palliativ vård

Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret

Kontaktuppgifter vid support kvalitetsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Palliativregistret - riktlinje Pdf, 389 kB. (Pdf, 389 kB)

Flöde vårdpreventiva processen palliativregistret Pdf, 178 kB. (Pdf, 178 kB)

Palliativ vård

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella riktlinjer palliativ vård i livets slutskede Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rutin extravak, orosvak och omhändertagande av avliden patient - rutin Pdf, 121.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 121.5 kB)

Vård i livets slut -att sitta vak -rutin Pdf, 242.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 242.2 kB)

Blankett HSL ersättning hemtjänstutförare Excel, 11.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 11.7 kB)

Smärtbedömning - vuxna i livets slut.pdf Pdf, 432.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 432.1 kB)

Vid dödsfall

Fastställande av förväntat dödsfall - riktlinje.pdf Länk till annan webbplats. (pdf, 318.8 kB)

Fastställande av förväntat dödsfall - rutin.pdf Länk till annan webbplats. (pdf, 462.9 kB)

Fastställande av förväntat dödsfall åtgärdslista - blankett Länk till annan webbplats.

Bårhusblankett - blankett.pdf Länk till annan webbplats. (pdf, 156.3 kB)

Dödsfall - närståendeinformation och avsked.pdf Länk till annan webbplats. (pdf, 177.1 kB)

Dödsfall - Omhändertagande av avliden - Rutin doc.pdf Länk till annan webbplats. (pdf, 292.6 kB)

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter