Sök

Vårdsamverkan

Här hittar du rutiner rörande vårdsamverkan.

SIP(samordnad individuell plan)

SIP-möte

Alla som behöver insatser från både hälso- och sjukvård (HSL) samt socialtjänst (SoL, LSS, LVM, LVU), ska erbjudas en samordnad individuell plan, SIP. Denna typ av SIP ska inte förväxlas med den som görs vid en vårdplanering inför en hemgång (sk. samordnad individuell vårdplan). Det kan även finnas andra aktörer så som arbetsförmedling, skola, försäkringskassa som kan behöva delta. Syftet med SIP är att förbättra sam­ordningen mellan olika aktörer så att personen får rätt stöd och vård. Men en SIP syftar också till att ge personen ökat inflytande och delaktighet i sin egen tillvaro och hjälp att nå sina mål. Personens ålder spelar ingen roll.

Hur gör du?

När du uppmärksammar att insatserna kring en person kräver samordning har du som personal en skyldighet att informera personen om sina rättigheter till SIP. Personen kan alltid tacka nej till en SIP men du som personal kan aldrig tacka nej om du blir inbjuden och jobbar i verksamhet där insatser utförs. Tackar personen ja till SIP eller efterfrågar det själv, eller hens närstående, så ska man som personal, ta initiativ till att sammankalla till ett SIP-möte.

Fråntagen regeln att sammankalla och samordna SIP, är omvårdnadspersonal som lämnar denna uppgift till enhetschef, såvida inte omvårdnadspersonal har utbildning i vård och stödsamordning. Övriga yrkesgrupper så som handläggare, chef, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut har samordningsansvar. Samordnaren dokumenterar planen från samordningsmötet på digital blankett och skickar kopia till varje deltagare, som i sin tur ansvarar för att den hanteras i sina system. För utförligare instruktioner se SIP-möte Länk till annan webbplats. (vardgivare.regionhalland.se).

Vårdplanering SIP

Anvisning för Vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivning Länk till annan webbplats. (vardgivare.regionhalland.se)

Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats. (vardgivare.regionhalland.se)

Manual enstaka hembesök och In & Utskrivning i Hemsjukvård Word, 1.1 MB. 

Hälso och sjukvårdsinsatser hos patient i ordinärt boende - rutin.pdf Pdf, 274.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Manual SIP i öppenvård Word, 3 MB.

Manual Utskrivningsplanering Word, 3.5 MB.

Hjälpmedelscentrums riktlinjer för trygg och effektiv hemgång Länk till annan webbplats.

Manual för utskrivningsplanering för psykiatrisk tvångsvård och ÖPT/ÖRV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skype rutin Pdf, 137.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin informationsöverföring i LifeCare mellan kommun och Vårdcentral Pdf, 139.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Manual SIP möte via video Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkarmedverkan

Läkarmedverkan i hemsjukvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Områdesindelning och telefonnummer för Läkarmedverkan Pdf, 153.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsöverföring

Informationsöverföring vid förändrat behov eller förändrad insats - rutin.pdf Pdf, 729 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin för informationsöverföring till från Räddningstjänst Väst i samband med sjukhusvistelse.pdf Pdf, 213.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlednings- och informationsmöte

Handlednings- och informationsmöte - riktlinje.pdf Pdf, 202.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Egenvård

Egenvård - rutin Pdf, 294.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder – riktlinje.pdf Pdf, 514.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse, Avtal

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 - 2028 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse hälso- och sjukvård bilaga rehabilitering och habilitering Pdf, 355.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsfördelning Vårdhygien och Kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse om samverkan Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Pdf, 329.7 kB, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter