varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

IT och SITHS-kort

Här hittar du som är utförare inom äldreomsorgen rutiner och blanketter för IT-behörigheter och SITHS-kort.

ikon

Kontakta oss

IT-utvecklare

Utvecklingsledare

Självservice & blanketter