varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kvalitet och uppföljning

Här får du information om kvalitet och uppföljning.

Socialförvaltningen har gjort en sammanställning av planerad uppföljning. Detta som ett stöd för verksamheternas egenkontroll, planering samt inrapportering. Översikten innehåller inga anvisningar. Berörd verksamhet får anvisningar i samband med inrapportering.

Kalendarium för uppföljningPDF (pdf, 235.2 kB)

Avvikelser - inrapportering av statistik- RutinPDF (pdf, 119.9 kB)

Mall - KvalitetsberättelseWord (word, 72.5 kB)

Mall granskning genomförandeplanWord (word, 21 kB)

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Tiina Ruottinen

Avtalsutvecklare

Uppdragsavdelningen

Tel: 0340-88277

E-post: tiina.ruottinen@varberg.se

Självservice & blanketter