Sök

Riktlinjer och rutiner hemtjänst

Här hittar du riktlinjer, rutiner och blanketter för hemtjänsten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anhörigperspektiv - riktlinje.pdföppnas i nytt fönster 272.7 kB 2018-01-29 13.56
dokumenthanteringsplan äldre.xlsxöppnas i nytt fönster 14.3 kB 2018-03-23 16.10
Förvaltning av kvalitetsregistren - styrdokument.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2016-12-12 11.06
Hälsofrämjande arbetssätt - styrdokument - strategi.pdföppnas i nytt fönster 213.6 kB 2017-06-27 13.38
Socialnämndens mål- och inriktningsdokument 2020-2023.pdföppnas i nytt fönster 412.4 kB 2020-08-26 16.18
Uppförandekod för leverantörer.pdföppnas i nytt fönster 20.9 kB 2015-09-24 15.06
Vid risk för suicid - riktlinje.pdföppnas i nytt fönster 180.3 kB 2018-02-20 13.18
Välfärdsteknologi - styrdokument - strategi.pdföppnas i nytt fönster 225.1 kB 2017-06-27 13.38
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blankett HSL ersättning hemtjänstutförare.xlsxöppnas i nytt fönster 11.7 kB 2020-06-22 10.46
Blankett HSL ersättning Räddningstjänsten Väst.xlsxöppnas i nytt fönster 11.9 kB 2020-06-22 10.46
Blankett inrapportering utförd tid.xlsxöppnas i nytt fönster 11.4 kB 2017-12-08 10.36
Blankett SoL ersättning hemtjänstutförare.xlsxöppnas i nytt fönster 12.2 kB 2019-09-06 10.22
Blankett SoL ersättning Räddningstjänsten Väst.xlsxöppnas i nytt fönster 15.7 kB 2019-11-28 16.46
Blankett uppgifter kundvalskatalog Hemtj.docxöppnas i nytt fönster 13.5 kB 2019-05-27 08.50
Frånvarorapportering. mall.xlsöppnas i nytt fönster 45 kB 2019-02-01 09.42
Journalanteckning HSL.pdföppnas i nytt fönster 9.9 kB 2015-09-24 15.13
JournalanteckningSOL.pdföppnas i nytt fönster 8.2 kB 2018-02-08 16.49
Lathund digitala nycklar.pdföppnas i nytt fönster 90 kB 2020-03-19 13.37
Rutin Beställa verkställa avsluta Räddningstjänsten Väst.pdföppnas i nytt fönster 106.6 kB 2019-10-30 09.49
Rutin Digitala nycklar.pdföppnas i nytt fönster 201.4 kB 2020-03-19 13.38
Rutin fakturering Räddningstjänsten Väst - socialförvaltningen.pdföppnas i nytt fönster 101.8 kB 2019-11-29 13.11
Rutin för tidsätta HSL kodning Intraphone.pdföppnas i nytt fönster 277.3 kB 2020-06-12 15.31
Rutin för utbetalning av ersättning externa utförare.pdföppnas i nytt fönster 95.6 kB 2019-04-11 14.28
Rutin Intraphone.pdföppnas i nytt fönster 141.1 kB 2020-06-12 15.31
Rutin Kund som larmar ofta.pdföppnas i nytt fönster 100.5 kB 2019-10-30 09.49
Rutin vid matdistribution.pdföppnas i nytt fönster 99.2 kB 2020-09-11 10.54
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Tiina Ruottinen

Avtalsutvecklare

Uppdragsavdelningen

Tel: 0340-88277

E-post: tiina.ruottinen@varberg.se

Självservice & blanketter