Sök

Stödresurser inom äldreomsorgen

Här hittar du som är utförare inom äldreomsorgen råd, stöd och utbildning som du kan få i vård och omsorgsarbetet för personer med demenssjukdom eller information om kultur för äldre.

ikon

Kontakta oss

Inspirationslotsen

Aktivitetssamordnare

Marie Sandberg
072-352 40 44

Resursteam demens

E-post: resursteamdemens@varberg.se

Eller via Varberg direkt 0340-880 00

Självservice & blanketter