Sök

Demenssjukdom – råd, stöd och utbildningar

Hand och växt i närbild

Foto: Mikael Göthage

Här hittar du information om vilket stöd du kan få i vård och omsorgsarbetet för personer med demenssjukdom. Det finns information om utbildningar som är aktuella och hur du gör för att få råd och stöd av Resursteam demens.

Resursteam demens

På socialförvaltningen i Varberg finns Resursteam demens. Teamet finns till de som arbetar inom vård och omsorg med personer med demenssjukdom. Resursteamet är ett nav i kunskapsspridning, lärande och samverkan. Resursteam demens är ett specialistteam bestående av demenssamordnare, fysioterapeut, sjuksköterskor och specialistundersköterskor.

Värdegrund och förhållningssätt

För att utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom arbetar vi utifrån individens behov i centrum. Detta betyder att vi vill stärka individens delaktighet och göra det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver. Våra mål och arbetssätt är formade utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för Vård och omsorg vid demenssjukdom.

Vilket stöd kan du få?

Till vad kan du använda Resursteam demens? Du kan får stöd i vardagens utmaningar i arbetet med personer med demenssjukdom. Du har möjlighet att ta del av utbildningar och nätverksträffar för utbyte av erfarenheter och kunskapsspridning. Det är till Resursteam demens du vänder dig när du undrar om arbetssättet med BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) kvalitetsregister.

För övergripande frågor och tankar kring utvecklingsarbete gällande BPSD kvalitetsregister kontakta Emilie Rawlings tel. 0340-88719, Epost: emilie.rawlings@varberg.se

Vid administrativa frågor gällande IT-stödet för BSDP kvalitetsregister kontakta support tel: 0403-35578, kl 12.30-15.30, måndagar stängt.  Epost: bpsd.sus@skane.se

Utbildning och nätverksträffar

Resursteam demens håller utbildningar och nätverksträffar för olika professioner som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi skräddarsyr utbildningskonceptet utefter dina behov och innehållet baseras på senaste forskning.

Aktuella utbildningar

Utbildning för hemtjänstpersonal-vård och omsorg för personer med demenssjukdom.PDF (pdf, 230 kB)

Handledning

Resursteam demens kan komma till din arbetsgrupp för handledning i individärenden när utmaningarna blivit övermäktiga och ni önskar nya infallsvinklar i det komplexa arbetet med personer med demenssjukdom.

Vi önskar stöd och handledningPDF (pdf, 1.1 MB)

ChecklistaPDF (pdf, 196.7 kB)

Rådgivning

Du kan vända dig till Resursteam demens när du önskar rådgivning eller någon att diskutera med. Via mail resursteamdemens@varberg.se eller telefon 0701-488656.

Öppet hus

Resursteam demens har under våren 2018 erbjudit all personal i hemtjänst och på särskilda boenden möjlighet att besöka vårt koncept Öppet hus ute i verksamheterna. Syftet var att dela erfarenheter, samtala om svåra situationer, bjuda på goda exempel, bolla om nya tankesätt, ge tips och råd samt vara behjälpliga i frågor som rör arbetssättet med BPSD kvalitetsregister.

Öppet hus kommer att ha uppehåll,  information om nya datum och platser kommer finnas här våren 2019. Vi ser fram emot trevliga och givande möten då.

Värdegrund och förhållningssätt

Vård och omsorgsarbete för personer med demenssjukdom i Varbergs kommun innebär att vi arbetar med att ständigt utveckla verksamheten utifrån ett personcentrerat arbetssätt Detta sker genom att i ett partnerskap utgå från varje persons situation, förmågor, resurser och behov, samt personens upplevelse av sin verklighet. Personcentrerat arbetssätt utgår från personen (inte diagnosen, vilka insatser verksamheten har att erbjuda, personalresurser etc)

Personcentrerat arbetssätt - Göteborgs universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom - Socialstyrelsenlänk till annan webbplats

Fler lärande exempel på personcentrerad omvårdnad - Demenscentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt att få råd och stöd av Resursteam demens.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

E-post: resursteamdemens@varberg.se

Eller via Varberg direkt 0340-880 00

ikon

Självservice & blanketter