Sök

Demenssjukdom – råd, stöd och utbildningar

Hand och växt i närbild

Foto: Mikael Göthage

Här hittar du information om vilket stöd du kan få i vård och omsorgsarbetet för personer med demenssjukdom. Det finns information om utbildningar som är aktuella och hur du gör för att få råd och stöd av Resursteam demens.

Resursteam demens

På socialförvaltningen i Varberg finns Resursteam demens. Teamet finns till de som arbetar inom vård och omsorg med personer med demenssjukdom. Resursteamet är ett nav i kunskapsspridning, lärande och samverkan. Resursteam demens är ett specialistteam bestående av demenssamordnare, fysioterapeut, sjuksköterskor och specialistundersköterskor.

Värdegrund och förhållningssätt

För att utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom arbetar vi utifrån individens behov i centrum. Detta betyder att vi vill stärka individens delaktighet och göra det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver. Våra mål och arbetssätt är formade utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för Vård och omsorg vid demenssjukdom.

Vilket stöd kan du få?

Till vad kan du använda Resursteam demens? Du kan får stöd i vardagens utmaningar i arbetet med personer med demenssjukdom. Du har möjlighet att ta del av utbildningar och nätverksträffar för utbyte av erfarenheter och kunskapsspridning. Det är till Resursteam demens du vänder dig när du undrar om arbetssättet med BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) kvalitetsregister. Mer information finns under Hälso- och sjukvård, Demensvård här på Utförarwebben.

Utbildning och nätverksträffar

Resursteam demens håller utbildningar och nätverksträffar för olika professioner som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi skräddarsyr utbildningskonceptet utefter dina behov och innehållet baseras på senaste forskning.

Handledning

Resursteam demens kan komma till din arbetsgrupp för handledning i individärenden när utmaningarna blivit övermäktiga och ni önskar nya infallsvinklar i det komplexa arbetet med personer med demenssjukdom.

Rådgivning

Du kan vända dig till Resursteam demens när du önskar rådgivning eller någon att diskutera med. Via mail resursteamdemens@varberg.se eller telefon 0733-401286.

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt att få råd och stöd av Resursteam demens.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

E-post: resursteamdemens@varberg.se

Eller via Varberg direkt 0340-880 00

Självservice & blanketter