Sök

Demenssjukdom – råd, stöd och utbildningar

Hand och växt i närbild

Foto: Mikael Göthage

Här hittar du information om vilket stöd du kan få i vård och omsorgsarbetet för personer med demenssjukdom. Det finns information om utbildningar som är aktuella och hur du gör för att få råd och stöd av Resursteam demens.

Resursteam demens

Resursteam demens finns till för dig som arbetar inom vård och omsorg med personer med demenssjukdom och är ett nav för kunskapsspridning, lärande och samarbete. Teamet består av funktionerna: demenssamordnare, psykiatrisjuksköterska, sjuksköterska och handledare.

Vilket stöd kan du få?

Resursteam demens erbjuder och anpassar stödinsatser utifrån dina utmaningar i arbetet med personer med demenssjukdom. Vi erbjuder:

Utbildning och nätverksträffar

Resursteam demens håller utbildningar och nätverksträffar för olika professioner som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi skräddarsyr utbildningskonceptet utefter dina behov och innehållet baseras på senaste forskning. Vi utbildar även i BPSD kvalitetsregister vars syfte och mål är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom.

Handledning

Resursteam demens kan komma till din arbetsgrupp för handledning i individärenden när ni önskar nya infallsvinklar i det komplexa arbetet med personer med demenssjukdom. Vi handleder utifrån ett personcentrerat, strukturerat och teambaserat arbetssätt. Vi handleder även i lågaffektivt bemötande och Durewall (metod för att skapa trygga möten i demensvården).

Rådgivning

Du kan vända dig till Resursteam demens när du önskar rådgivning eller någon att diskutera med. Det är även till oss du vänder dig när du har frågor om arbetssättet BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) kvalitetsregister.

Via mail resursteamdemens@varberg.se eller telefon 0733-401286.

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt att få råd och stöd av Resursteam demens.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

E-post: resursteamdemens@varberg.se

Eller via Varberg direkt 0340-880 00

Självservice & blanketter