varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-09-21

Förändringar

Förändringar på Inspirationslotsen

Frivilligverksamheten och mötesplatser för äldre ingår sedan
1 april i år i Aktiv senior inom Kultur och Fritidsförvaltningen där
Ingela Nilsson nu är anställd som Koordinator Frivilligverksamheten. Målgruppen är äldre 65+ och Ingela kommer nu även att ansvara för den nya mötesplatsen Ljuspunkten i centrala Varberg. Vi kommer naturligtvis även i framtiden att ha ett fortsatt sammabete kring
aktivering för målgruppen äldre.

Inspirationslotsen organiseras nu under Arbetscentrum inom Varbergs
Omsorg och ska som tidigare stödja personal i verksamheter med bistånd, särskilda boende för äldre och dagverksamhet. Målgruppen har under våren utökats med boendeenheterna inom LSS och socialpsykiatrin som nu kan ta del av vår utlåningsmaterial ochdet stöd och vägledning för aktivitet som finns på lotsen.

Ha en skön helg men håll i hatten i stormen!

KerstinTill havs....

Om författarna

Vi som bloggar heter Ingela Nilsson och är frivilligsamordnare och
kerstin Birgersson som är aktivitetssamordnare. Du når oss på e-post: ingela.nilsson@varberg.se och kerstin.birgersson@varberg.se.

Porträttbild på Mattias Skoog

Inspiratationslotsens blogg

Här förmedlar vi aktuell information, tips, tankar och idéer som stöd för arbetet med att skapa en meningsfull och upplevelserik vardag
Denna blogg vänder sig främst till dig som är,  personal inom äldreomsorgen, är frivillig inom Varbergs kommuns frivilligverksamhet eller vårdar närstående i hemmet.
Vi skriver gärna om aktiviteter som sker i era verksamheter - tipsa oss!

Till Inspirationslotsens startsida.

ikon

Senaste inläggen