Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-03-13

Kultur i vården

Utbildning för enhetschefer

Hej

Torsdagen den 9 mars ordnade socialförvaltningen i Varbergs kommun tillsammans Hallands Bildningsförbund en kultur och hälsa- utbildning för enhetschefer på de särskilda boende.
Enhetschef Ewa Wörlén tillsammans med ”kultur-uska” Caroline Malmberg berättade hur de dagligen arbetar med att skapa en bättre kvalitet i omsorgen på sitt äldreboende i Burlöv med hjälp av kultur.
Att frigöra personalens egna resurser och kreativitet ökar samarbete och engagemang hos medarbetarna och kommer de äldre till godo. Kultur ger arbetsglädje för personal i äldreomsorgen!
Hugo Tham och Susanne Ekelund Ståhlberg berättade om den dansglädje som pilotprojektet, som genomfördes på dagverksamheten Fjärilen, gav deltagarna. Sara Karlström Forsman informerade om pilotprojektet ”Att umgås med lera” som genomfördes på särskilda boendet i Kungsäter hösten 2016. Sara föreläste också om vikten av ”Kulturinkludering i vardagen”.
Från Kultur och fritidsförvaltningen kom Jenny Forsgren och berättade om sitt arbete med konstkurser för vuxna samt sina planer på att till hösten besöka äldreboende och samtala om konstverk. Miriam Hermansson berättade om bibliotekets ”Boken kommer” och talboksservice.
Martin Odd informerade om att om 20 år kommer det att saknas 150.000 undersköterskor samtidigt som antalet äldre fördubblats! Ingen positiv prognos precis men kan vi göra det mer attraktivt att jobba inom äldreomsorgen med hjälp av kulturens kraft har vi vunnit mycket!

En givande och intressant dag och ett stort tack till alla medverkande/Kerstin


Om författarna

Kerstin Birgersson arbetar som aktivtetssamordnare och Ingela Nilsson är frivilligsamordnare i Varbergs kommun. Deras ambitionen är att de ska skriva inlägg varje vecka. Vill du komma i kontakt med Kerstin eller Ingela kan du skicka e-post till: kerstin.birgersson@varberg.se eller ingela.nilsson@varberg.se


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar


Inspiratationslotsens blogg

Här förmedlar vi aktuell information, tips, tankar och idéer som stöd för arbetet med att skapa en meningsfull och upplevelserik vardag
Denna blogg vänder sig främst till dig som är,  personal inom äldreomsorgen, LSS, socialpsykiatrin och är frivillig inom Varbergs kommuns frivilligverksamhet eller vårdar närstående i hemmet.
Vi skriver gärna om aktiviteter som sker i era verksamheter - tipsa oss!

Till Inspirationslotsens startsida.

ikon

Senaste inläggen