varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.

Mer kultur och aktivteter

Hej

I tisdags samlades här i lotsens lokal representanter från äldreboende och dagverksamhet i socialförvaltningen, privata äldreboenden samt personal från kultur och fritidsförvaltningen i den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen för Kultur för äldre.
Gruppen arbetar med hur vi tillsammans kan skapa ett rikt och varierat utbud av kulturaktiviteter för äldre i kommunen. Detta inrymmer både aktiviteter där de äldre själva aktivt utövar kultur samt mer publika arrangemang.
Många äldre kan inte själva ta sig till de kulturarrangemang som erbjuds på de vanliga arenorna och då är det viktigt att arrangemang även kan erbjudas i hemmet, i det särskilda boendet, på dagverksamheter eller på mötesplatser för äldre. Många kreativa förslag framkom om möjligheter till samarbete med olika aktörer. Det sker ju redan nu en hel del aktiviteter av olika slag ute i verksamheterna och en bra idé är ju att försöka sprida de goda exemplen, tips och idéer sinsemellan. Förslag framkom att Inspirationslotsen samlar in uppgifter och är kontaktlänk mellan verksamheterna. Vi kan då bygga upp en inspirationsbank på hemsidan där alla kan gå in och hämta idéer, vem man kontaktar m.m. Sedan anpassas den till den egna verksamheten önskemål och behov.
Kontakta gärna mig eller Ingela och berätta vilka kontakter som finns i din verksamhet.

Kerstin

 

Inspiratationslotsens blogg

Här förmedlar vi aktuell information, tips, tankar och idéer som stöd för arbetet med att skapa en meningsfull och upplevelserik vardag
Denna blogg vänder sig främst till dig som är,  personal inom äldreomsorgen, är frivillig inom Varbergs kommuns frivilligverksamhet eller vårdar närstående i hemmet.
Vi skriver gärna om aktiviteter som sker i era verksamheter - tipsa oss!

Till Inspirationslotsens startsida.

ikon

Senaste inläggen