Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.

Statistik

Hej

Nu har halva året gått och vi har nu helt färsk statistik att redovisa!
Se länkar nedan.

Vi har sammanställt alla besök på inspirationslotsen, in och utlån, bokade möten i lokalen och när lokalen har varit utlånad till personalgrupper för exempelvis planeringsmöten.

Den utåtriktade verksamheten består av informationsmöten på boende, dagverksamheter samt när vi har hämtat eller lämnat material ute i verksamheterna.

Vi delar upp det utlånade materialet i fyra grupper och vi ser att spel/hantverk är mest populärt.
Första halvåret 2014 utlånades totalt 178 olika material och jämför vi med årets resultat har en ökning skett med 109 utlån! Det känns roligt att fler och fler hittar till Inspirationslotsen!
Kan det vara bloggens förtjänst?

Sommarhälsning

Ingela och Kerstin

Sammanställning av inspirationslotsens verksamhet

Utlån av material


Inspiratationslotsens blogg

Här förmedlar vi aktuell information, tips, tankar och idéer som stöd för arbetet med att skapa en meningsfull och upplevelserik vardag
Denna blogg vänder sig främst till dig som är,  personal inom äldreomsorgen, LSS, socialpsykiatrin och är frivillig inom Varbergs kommuns frivilligverksamhet eller vårdar närstående i hemmet.
Vi skriver gärna om aktiviteter som sker i era verksamheter - tipsa oss!

Till Inspirationslotsens startsida.

ikon

Senaste inläggen