Sök

Introduktion för dig inom vård och omsorg

Välkommen till en digital introduktion i vård och omsorg! På denna plattsform finns samlat material och länkar för att du som medarbetare ska kunna få en snabb, smidig och alternativ introduktion på ett så kvalitetssäkrat sätt som möjligt. Innehållet är hämtat från kvalitetssäkrade källor, som För dig som medarbetare Länk till annan webbplats.Socialstyrelsen, Svenskt demenscentrum, SKR, Region Halland etc.

1. Basala hygienrutiner

Personal inom vård och omsorg använder basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. (tidsåtgång ca 60 min)

2. Bemötande

Ett bra bemötanande är en förutsättning för att skapa delaktighet, trygghet och självbestämmande. (tidsåtgång ca 2,5 timmar)

Checklista

Vilka delar behöver du som medarbetare genomföra.

3. Omvårdnad och Hälso- och sjukvård

Personer inom socialtjänstens område behöver stöd på olika sätt och det är viktigt att se hela människan. (tidsåtgång ca 30 min)

4. Förflyttning

Att arbeta med personer som behöver hjälp med förflyttning behöver inte vara tungt utan handlar snarare om vilken teknik man använder. (tidsåtgång ca 50 min)

5. Palliativ vård

Palliativ vård betyder lindrande vård och ges till svårt sjuka i livets slutskede. Målet med vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för både individ och närstående. (tidsåtgång ca 45 min)

8. Lagar och föreskrifter

Här finner du information om de lagar som styr verksamheterna inom vård och omsorg och som du måste ha kunskap om. (tidsåtgång ca 1,5 timmar)

6. Demens

Demens påverkar en rad olika förmågor hos oss som är viktiga att känna till för att utföra en god och säker omvårdnad. (tidsåtgång ca 1,5 timme)

9. Dokumentation

Personal som arbetar inom kommunens vård och omsorg är enligt lag skyldiga att dokumentera. Dokumentations- skyldigheten beskriver hur vården och omsorgen ska handläggas, genomföras, journalföras samt följas upp. (tidsåtgång ca 45 min)