varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2020-06-26

Covid-19, nytt från socialförvaltningen den 26 juni

Här är senaste nytt från socialförvaltningen om covid-19.

Covid-19 - läget inför sommaren

Hur ser läget i Halland och Varberg ut inför sommaren? Utvecklingsledare Pär Claesson, som representerar Varberg kommun i regionens analysgrupp, berättar om den senaste analysen.

- Det är en hanterbar situation med smitta i Halland i nuläget. Halland, och Varberg, har fortsatt mest smitta på särskilt boende och anmärkningsvärt få smittade i övriga verksamheter som till exempel hemtjänsten. Vi har totalt 1300 kunder med insatser inom hemtjänst i Varberg och det är idag noll smittade där, säger Pär Claesson.

Ändå har provtagningen i Halland nästan dubblerats de senaste två veckorna.

Pär berättar också mer ingående om situationen i Varberg, där vi har gått ifrån 23 smittade till idag 11 smittade samtidigt som vi också ser att över 75% tillfrisknar. Vad beror då detta på? Pärs analys är att det finns en ökad trygghet i verksamheterna att hantera smitta när den kommer in.

- Min bedömning är att vi är väldigt duktiga med basala hygienrutiner och kohortvård, och att också ökad användning av visir i kroppsnära arbete bidragit. Det som är problematiskt är att kohortvården kräver också väldigt mycket personal.

Inför sommaren så reflekterar Pär både över läget i Sverige och Varberg.

- Det man brukar säga är att hålla i och hålla ut och vara noggrann med att fortsätta följa rutiner och inte släppa på garden även fast vi har färre smittade nu. Vi vill inte riskera att få in smitta för då ser vi att det lätt blir klustersmitta när vi väl får in det.

Han menar också att bekräftade laboratoriefall i Västra Götaland sticker iväg på grund av provtagning och det kommer det troligtvis göra även här.

- Men man ser samtidigt att trenderna på antalet döda både i Sverige, Stockholm och Halland är på väg neråt med ungefär en tredjedel av vad det var i april, avslutar Pär.

Utvecklingsledare Pär Claesson, som sitter i analysgruppen för Varbergs kommun berättar om den senaste analysen inför sommaren.

Besöksförbud – nya affischer

Nu finns nya uppdaterade affischer om besöksförbudet med förklaring till motiven.
Besöksförbud affischPDF (pdf, 29.9 kB)