varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-03-24

Nuläge covid-19/corona, den 24 mars

Sjukfrånvaron är fortsatt hög på socialförvaltningen. Externa hemtjänstföretag och entreprenader har också hög sjukfrånvaro men än så länge klarar alla företag sina uppdrag. Sammantaget är det fortsatt hög belastning på verksamheterna och samma påverkansgrad som tidigare.

Samverkan med Region Halland

Det pågår diskussioner mellan Region Halland och kommunerna om hur provtagning ska gå till. Idag, tisdag, träffas representanter från socialförvaltningen och Varbergs närsjukvård. Vår strategi är att upparbeta ett närmare samarbete mellan kommunen och vårdcentralerna.

Förvaltningen kommer att sätta samman ett Coronateam som ska fungera konsultativt samt instruera och prioritera användandet av skyddsutrustning. Mer information kommer när det är klart.

Information från Socialstyrelsen