varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-03-25

Nuläge covid-19/corona, den 25 mars

Socialförvaltningen har fortfarande en hög sjukfrånvaro och en hög belastning på verksamheterna.

På gång kring skydd och säkerhet

Vid misstänkt smitta hos en kund, hämtas provtagningsmaterial på vårdcentral enligt vanliga rutiner.

Vi tillsätter ett särskilt skyddsteam som ska ha specialkunskaper om skyddsutrustning och kunna prioritera och instruera hur den ska användas. Skyddsteamet har också fått uppdraget att ta fram anvisningar. Ann Thomson Ahlbom, enhetschef på hälso- och sjukvårdsenheten, håller ihop gruppens arbete. I gruppen ingår också en sjuksköterska och metodutvecklare. Mer information om rutiner och kontaktväg kommer inom kort.

Ett materialteam ansvarar för att samla in och säkerställa att vi har den skyddsutrustning som vi behöver om och när vi har misstänkt eller konstaterad smitta hos en kund. Det kan till exempel handla om handsprit, munskydd och rockar. All utrustning samlas i en särskild lokal på Östergården. En rutin för hur material får hämtas ut håller på att tas fram. Vi informerar om denna så fort den är klar.

Anpassning av verksamheten

Vi vet inte än hur coronaviruset kommer att spridas i Halland. Utifrån olika scenarier har en analysgrupp tagit fram en plan med olika åtgärder för olika situationer. En åtgärd kan till exempel vara att tillfälligt minska eller pausa en verksamhet eller flytta den till annan plats.

Efterfrågan på en del av våra tjänster har ändrats på grund av coronaviruset. Vi ser just nu över hur vi kan fördela om personal inom förvaltningen och istället förstärka i de verksamheter som behöver stödet bäst just nu.

Information från Socialstyrelsen