varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-03-27

Nuläge covid-19/corona, den 27 mars

Sjukfrånvaron är fortsatt hög på socialförvaltningen och sammantaget är det fortsatt hög belastning på verksamheterna.

Vårdrutiner corona

Du hittar vårdrutiner corona, covid-19 här

Samverkan och provtagning

Det pågår diskussioner mellan Region Halland och kommunerna om hur provtagning ska gå till. Denna anvisning gäller just nu: Bedömning av personer med symptom (covid-19) – anvisning. Du hittar anvisningen på utförarwebben under rubrikerna Hemtjänst eller Särskilt boende och Hälso- och sjukvård.länk till annan webbplats

Skyddsutrustning och skyddsteam

Vi har nu ett Skyddsteam som fungerar konsultativt och ska informera och instruera användandet av skyddsutrustning. Teamet består av fyra personer: sjuksköterska, två metodutvecklare och samordnande chef. Vid misstänkt smitta, se anvisningen Bedömning av personer med symptom (covid-19) – anvisning. Du hittar anvisningen på utförarwebben länk till annan webbplatsSjuksköterska i Hälso- och sjukvårdsenheten tillhandahåller skyddsmaterialet när medicinsk bedömning är gjord. Start-kit med skyddsmaterial är utplacerat på strategiska platser i kommunen för god tillgänglighet vid akuta behov.

Förtydligande om besöksförbud

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som är 70 år eller äldre begränsar sina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver. Det gör man för att de äldre ska hålla sig friska, inte smitta andra och avlasta sjukvården. Vill man ändå träffa anhöriga eller andra så är det lämpligast att göra detta utomhus. Tänk på att alltid följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Har man förkylningssymptom så ska man inte träffa äldre.

Information från Socialstyrelsen