Sök

2021-09-06

Ny riktlinje om smärtskattning

En ny riktlinje har tagits fram där medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) har gått igenom vilka smärtskattningsskalor och smärtanalysinstrument som skall användas av våra verksamheter.

Ny riktlinje om smärtskattning

Syftet är att få till ett systematiskt arbetssätt med smärta inom kommunal hälso- och sjukvård. Vid mer komplicerade fall kan smärtanalys vara befogat. I denna riktlinje finns även med smärtskattningsinstrument för barn.

Om smärta och smärtlindring

Smärta är ett vanligt förekommande symptom. Skattning av patientens smärtintensitet är en förutsättning för att kunna ge rätt smärtlindring och använda rätt smärtbehandlingsmetoder. Smärta är alltid en personlig upplevelse som kan påverkas i olika grad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Det är genom erfarenheter i livet individer lär sig vad smärta är. En persons beskrivning av att uppleva smärta ska respekteras.

Riktlinje – smärtskattningsinstrumet och smärtanalys Pdf, 295 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 295 kB)