varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2020-06-26

Reviderat kostintyg samt reviderad rutin

Kostintyg specialkost och rutin för ssk vid ordination och beställning av specialkost från kök är reviderade

Kostintyg specialkost och rutin för ssk vid ordination och beställning av specialkost från kök är reviderade och finns under Omsorg & stöd >Utförarwebben>Hemtjänst eller Särskilt boende>Hälso- och sjukvård>Nutrition och kost.