Sök

Övrigt boende

Anställd och äldre håller varandra i händerna.

Foto: mostphoto.com

Här finns information till dig som är utförare/företag inom övriga boenden.

Du kan ta del av riktlinjer, rutiner och blanketter inom hälso- och sjukvård, kvalitetsuppföljning, IT och krisberedskap. Här finns också styrdokument från kommunen och information om stöd som finns till dig som utförare.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter